„Bylo potřeba postupovat opatrně, proto práce provedli zkušení lesní dělníci," řekl Bořivoj Hojgr z Podniků města Šumperka. Povolení ke kácení si opatřila firma, které pozemek patří. Jak se ukázalo, starý kaštan měl načase, prohnilá byla nejen dutina kmene, ale i vnitřky silných větví.

Strom před pokácením.Podle ředitele podniků města Šumperku Luďka Šperlicha se další likvidace podobných solitérů na pozemcích města neplánuje. Naposledy byla loni odstraněna mohutná borovice vejmutovka, která zdobila prostor před učilištěm Zámeček. Také ta již byla nebezpečná.

„V případě pochybností necháváme zpracovat dendrologický posudek, na jeho základě pak můžeme žádat o povolení kácení," sdělil Luděk Šperlich.

Staré dřeviny již radnice musela nechat odstranit v různých částech města. Před několika lety velké diskuze vzbudilo obnovení lipové aleje v ulici 17. listopadu, staré stromořadí muselo k zemi celé a nahradila ho nová výsadba. Jen několik starých stromů bylo tehdy zdravých. Kolem dvou desítek listnáčů i jehličnanů muselo také zmizet ze Smetanových sadů, které procházejí radikální revitalizací. I tam byly letité stromy velmi rizikové. Ze stejného důvodu byla minulý rok vykácena topolová alej, která se nacházela v blízkosti sportoviště u Základní školy Sluneční.