Výbor se domáhal jeho vyhlášení poté, co zastupitelstvo 9. října referendum odmítlo. Pouze osm zastupitelů pro něj tehdy zvedlo ruku. Převážil názor dvanácti odpůrců, že vyhlášení by bylo v rozporu se zákonem a že smlouvu s Wanemi uzavřenou v říjnu 2006 je třeba dodržet.

Krajský soud argumentoval stejně. „Výsledek referenda by mohl zavázat obec k protizákonnému jednání, tedy k porušení smlouvy,“ stojí v usnesení tříčlenného senátu v čele s předsedkyní Monikou Javorovou.

Podle zákona se nesmí lidové hlasování konat, pokud by položená otázka byla v rozporu s právními předpisy. V případě sporu o projekt Wanemi by byla v rozporu s občanským zákoníkem.

Senát konstatoval, že kdyby závazky obce mohly být vždy prolomeny místním referendem, nastala by značná právní nejistota. „Jakékoliv smluvní závazky, například z úvěrů u bank nebo z prodeje bytů, by nebyly pro obec tak závazné jako pro jiné subjekty, protože by mohly být kdykoli zvráceny místním referendem,“ zní v usnesení senátu.

Vizualizace plánované papírny a energetického bloku firmy Wanemi.

„Jsme rádi, že nezávislá soudní moc potvrdila, na čí straně je právo a spravedlnost. Zároveň podpořila odpovědné rozhodnutí těch zastupitelů, kteří se řídí právním řádem a zásadami slušných obchodních vztahů,“ komentoval verdikt mluvčí Wanemi Petr Vintrocha.

Související článek: Odpůrci papírny vyšli do ulic

Mluvčí přípravného výboru referenda Pavel Trhal ve středu řekl, že spor nevzdává a podá stížnost k Ústavnímu soudu. Výbor je totiž na rozdíl od krajského soudu stále přesvědčen, že negativní rozhodnutí v referendu by znamenalo novou okolnost, která by město ze smlouvy vyvázala.

„Soud se také vůbec nezabýval platností smlouvy, která má řadu obsahových a procesních vad. Občany města tak soud staví do role stafáže třinácti zastupitelů, kteří narychlo, těsně před volbami smlouvu přijali, aniž tehdy dali občanům šanci se k ní vyjádřit,“ řekl Trhal.

Takto by podle vizualizace měla budoucí papírna a energetický blok firmy Wanemi zapadnout do scenérie Zábřehu při pohledu od Leštiny.

Připomněl, že dva členové přípravného výboru už podali určovací žalobu na neplatnost smlouvy.

Záměr firmy vybudovat v průmyslové zóně papírnu a energetický blok na spalování biomasy vyvolává v Zábřehu už od února minulého roku velké emoce a slovní válku mezi těmi, kdo projektu nebrání, a těmi, kdo se ho z obav z dopadu na životní prostředí snaží zastavit. Návrh na vyhlášení referenda podepsaly více než tři tisíce lidí. Více: Referendum k papírně chce každý pátý Zábřežan

Zároveň soud připomněl, jaký by byl dopad případného negativního výsledku referenda. Nejenže by město bylo povinno zaplatit smluvní pokutu a náhradu škody, ale ani tak by se podle soudu nezbavilo povinnosti pozemky firmě Wanemi prodat. Ta by se totiž mohla domáhat naplnění smlouvy soudní cestou.

Vizualizace plánované papírny a energetického bloku firmy Wanemi.