Názor na řešení této otázky rozděluje veřejnost, zastupitele i radu města. Svědčila o tom bouřlivá diskuse, plná osočování a také výhrůžek.

Vše o stavbě papírny Wanemi najdete - ZDE

Odpůrci záměru firmy Wanemi, která chce v průmyslové zóně postavit papírnu a teplárnu, mají v rukou tři právní posudky - všechny naznačují, že smlouva má nedostatky, ale jednoznačně za neplatnou ji považuje jen posudek Jany Hamplové.

Opírá se mimo jiné o fakt, že u dvou z pozemků nebyl záměr před uzavřením smlouvy s Wanemi zveřejněn, což odporuje zákonu. V tomto bodu je tedy smlouva neplatná. Město ale vše napravilo.

Dvanáct zastupitelů zvedlo ruku pro to, aby město dodatečně sporné pozemky zveřejnilo. Řídilo se radou advokátní kanceláře Ritter - Šťastný, která pro město pracuje a radila nedostatky odstranit.

„Proč se bráníte tomu, aby smlouvu prověřil soud? Proč nechcete zjistit, jestli je opravdu neplatná? Kdyby nám dal soud za pravdu, mohli byste pak bez obav vyhlásit referendum, o které vás podpisem žádaly čtyři tisíce lidí. Alibisticky se této možnosti vzdáváte!“ znělo z publika z úst občanů Pavla Trhala, Petra Wolfa a dalších.

Jejich názor v radě města podporují Jiří Černý a Edgar Horák (oba KSČM) a starosta Zdeněk Kolář (ODS). Ostatní radní jsou proti. Za všechny vyjádřil názor Martin Paclík (ODS):
„Město uzavřelo s firmou Wanemi smlouvu, tak by se k ní mělo chovat jako k partnerovi, a ne hledat cestu, jak ji takzvaně očurdit a ze smlouvy se vyvléct,“ řekl Paclík.

Podle advokátů města neměli občané právo podávat žalobu, protože nejsou účastníky smlouvy.

Na rozhodování města se totiž podílejí prostřednictvím svých zvolených zástupců. Kdyby každý mohl do smluv vstupovat, mohlo by to v obcích vést k podávání takzvaných šikanózních žalob.

Odpůrci Wanemi a jejich advokátka Jana Hamplová jsou naopak přesvědčeni, že v tomto případě právo na žalobu mají. Soud také jejich žalobu bude projednávat bez ohledu na oficiální stanovisko města.

Středeční jednání zastupitelstva místy připomínalo bojovou arénu, místy kabaret a taky detektivku.

To když se zastupitelé snažili zjistit, kde se vzal posudek právní kanceláře Nedoma & spol, o kterém dva roky nikdo nevěděl. Ve složce na právním oddělení ho při přípravě podkladů pro právníky objevil teprve nedávno Daniel Gryc z kanceláře starosty.

Ukázalo se, že vypracování posudku smlouvy s Wanemi zadal už na podzim 2006 tehdejší starosta Petr Fabián, který smlouvu s Wanemi podporoval. Proč posudek zadal, na to už zemřelý starosta odpovědět nemůže.