Soud má na verdikt třicet dnů. Buď se přikloní k žalobcům a referendum vyhlásí, anebo dá za pravdu třinácti zastupitelům, kteří ho 9. října vyhlásit odmítli.

Zákon totiž říká, kdy se lidové hlasování konat nesmí, a podstata sporu je v tom, zda sem patří i pozemky pro Wanemi. Rozhodnutím neprodat je by totiž město porušilo smlouvu s firmou se všemi důsledky včetně půlmilionové pokuty a náhrady škody. Ve smlouvě se zavázalo, že neučiní žádné kroky ke zmaření záměru.

„Argumenty o nemožnosti referenda v žalobě vyvracíme. Rozhodnutí občanů ani jeho důsledky nejsou v rozporu se zákonem. Ale dovedu si představit právníka, který bude snášet argumenty přesně opačné,“ řekl advokát Luděk Šikola, který sestavil žalobu.

Obavy z vymáhání škod v řádech stamilionů jsou podle něj zbytečné. „Můžete vymáhat jen škodu, která už vznikla, tedy v případě Wanemi by to mohly být nejvýše desítky tisíc korun za posudky pro studii EIA. Zatím firma ještě ani nepožádala o stavební povolení,“ dodal Šikola.
Firma Wanemi ale před časem pohrozila, že by se soudila také o ušlý zisk.

Aby referendum bylo platné, musí k němu přijít alespoň 35 procent voličů, tedy asi 4060 občanů. Aby byl výsledek závazný, musí pro něj být nadpoloviční většina hlasujících, zároveň to ale musí být nejméně 25 procent všech voličů ve městě, což je asi 2 900 lidí.

Odpůrci chystané papírny Wanemi jdou ještě dál ve snaze zabránit stavbě, která podle nich poškodí životní prostředí. V tomto týdnu podají určovací žalobu na platnost smlouvy mezi městem a Wanemi.
„Podle názoru advokátky Jany Hamplové je smlouva neplatná. A dokud soud nerozhodne, nemůže být ani vydáno stavební povolení, protože vlastnictví pozemků bude nejisté,“ řekl Pavel Trhal z přípravného výboru.

Celý spor provází vypjatá kampaň odpůrců papírny. Ti na internetu a v médiích tvrdě útočí na třináct zastupitelů, kteří odmítli pro referendum zvednout ruku. Podle přípravného výboru zadupali svobodu občanů do prachu a řídí se scénářem, který jim diktuje Wanemi.

„Chápu, že obyvatelé Ráječku nechtějí fabriku za humny, ale jejich metody už jsou za hranicí lidské slušnosti. Fakta používají zkresleně a účelově a stavějí nás do role darebáků. My přitom vycházíme jen z toho, že smlouvy je třeba dodržovat. A z varování právní kanceláře města, že vyhlášením referenda bychom se mohli dopustit protiprávního jednání,“ řekl zastupitel Pavel Zubík (nez.).

Z obrany do útoku přešla i firma Wanemi. Obrátila se na policii s podezřením, že aktivity jejích odpůrců jsou trestným činem poškozování cizích práv a šíření poplašné zprávy.