„Vyčíslení nároků Wanemi je podle našeho názoru neurčité až spekulativní, což dohodu vylučuje," uvedl Vladimír Soukup z advokátní kanceláře, která Zábřeh ve sporu zastupuje. Pro město je podle advokáta méně riskantní čelit případné žalobě na náhradu škody, než uzavřít dohodu tak, jak ji Wanemi navrhuje.

Své doporučení zopakoval Soukup minulý týden také osobně zastupitelům Zábřeha. Na stole měli návrhy dohody i vyjádření advokátů obou stran. Zastupitelé to vše pouze vzali na vědomí, téměř nediskutovali, žádná částka, která by pro město byla přijatelná, nezazněla.

Vypadá to, že město zaujalo vyčkávací taktiku, jednání nechává na advokátech a rozhodnutí na soudech. Radnice totiž už v roce 2010 podala žaloby na neplatnost všech dosavadních smluv s firmou Wanemi.

U soudu zatím padl jen rozsudek týkající se kupní smlouvy na pozemky, kde má papírna a teplárna stát. Podle rozsudku je smlouva neplatná kvůli tomu, že Wanemi zaplatilo kupní cenu den po termínu. Firma se odvolala, takže konečný verdikt ještě není. Zároveň ale pořád platí předběžná smlouva z října 2006, že město firmě pozemky prodá. O ní soud ještě nejednal.

„Vypadá to, že město se dohodnout nechce a na radu svých právníků nechává spor na soudech," komentoval situaci jednatel Wanemi Marek Štencl.  „Zastupitelé v květnu rozhodli, že město s námi má jednat o mimosoudní dohodě, ale s podmínkou, že projekt ukončíme. My jsme tedy předložili návrh a vyčíslili sumu, o které jsme ochotni jednat," doplnil Štencl.

V 96 milionech jsou podle Wanemi výdaje, které je možné přesně doložit - například za právní služby, ekonomické analýzy, odborné posudky a studie nebo mzdy zaměstnanců. Jen právní služby a soudní spory s městem údajně přijdou firmu měsíčně na sto až dvě stě tisíc korun.

Pro město je suma 96 milionů astronomická. Je to téměř polovina  ročního rozpočtu města a dvojnásobek toho, co by stačilo na chystanou  rekonstrukci bývalé Masarykovy školy pro potřeby ZUŠ.

Pokud by město částku zaplatilo, firma by se nesoudila o náhradu ušlého zisku ze zmařené investice. Jednatel Wanemi Marek Štencl redakci Deníku řekl, že firma rozhodně svůj záměr ještě neodpískala. Pokud by soudy s městem vyhrála, je možné, že by fabriku ve městě nakonec postavila.

Spor o projekt se táhne už šest let. Jeho největší kritikové se v roce 2010 dostali do zastupitelstva, kde mají dnes většinu. Kvůli běžícím soudním sporům zatím firma Wanemi nemá šanci získat stavební povolení. Územní řízení je pozastaveno.

Příští rok, zároveň s volbou prezidenta, se bude v Zábřehu konat referendum. Občané v něm budou odpovídat na otázku, zda si přejí, aby město firmě pozemky v průmyslové zóně prodalo.  Pokud řeknou, že ano, zastupitelstvo bude muset svůj postoj k projektu přehodnotit.

Pavel Trhal: Projekt Wanemi ještě u ledu není

Zábřeh - Pavel Trhal byl od počátku a stále je nejtvrdším kritikem projektu Wanemi, který označuje za zvláště velký zdroj znečišťování životního prostředí. Je členem přípravného výboru referenda o prodeji pozemků firmě a s programem boje proti jejímu projektu se v roce 2010 dostal do zastupitelstva Zábřeha. Dnes je za město členem vyjednávacího týmu s Wanemi.

Pavel Trhal.Jak hodnotíte současnou situaci kolem projektu Wanemi?
Podařilo se přesvědčit většinu zastupitelů, aby zaujali zásadní postoj a provedli nezbytné nápravné kroky proti nezákonnostem minulého zastupitelstva. Byly vypovězeny vazalské dohody, podány určovací žaloby na neplatnost smluv, město se také brání ve správních řízeních. Za neskutečných šest let – od roku 2006,  kdy společnost požádala o vydání  prvního územního rozhodnutí, se jí nepodařilo toto nejzákladnější povolení vůbec získat. Sám tento fakt vypovídá o mnohém.

Myslíte, že její projekt je definitivně u ledu?
Ne. Nebezpečí mohou představovat někteří neustále lavírující zastupitelé, kteří jsou zvyklí měnit kabáty nejen dle politického režimu a ročního období. A stále hrozí transformace projektu do krajské spalovny komunálních odpadů, o čemž svědčí studie proveditelnosti zadaná Olomouckým krajem.

Návrh Wanemi, že od projektu upustí, když jí město uhradí 96 milionů, vzali zastupitelé jen na vědomí, skoro o něm nediskutovali. Co bude dál? Budete s firmou dál jednat?
Nepochybně,  nemohu však mluvit za vedení města. Od zastupitelů již dávno zazněl pokyn jednat pouze o nerealizaci projektu Wanemi. Dosavadní jednání k praktickým výsledkům nevedla -  především proto, že Wanemi až do prázdnin nerealizaci svého záměru nepřipouštěla.

Teď už ho připouští. Dokážete si představit nějakou pro město přijatelnou částku, která by vedla k mimosoudní dohodě?
Nedovedu, protože protistrana a někteří jí spříznění zastupitelé si zcela nesprávně vykládají odůvodnění případné úhrady za ukončení sporných práv a závazků. Vyčíslení a odůvodnění nároků Wanemi je i dle advokátů města neurčité, až spekulativní. V pojetí města to má být vyčíslení ceny za to, že nebude nuceno vést dlouholeté spory a bude mít „očištěné" pozemky. Tedy že se vše vrátí do bodu nula.

Jaký postup byste tedy navrhoval?
Znovu jednat a oficiálně natvrdo vysvětlit nepřípustnost spekulativních nároků Wanemi. Pro město pak: Není možno si hrát na schovávanou či na mrtvého brouka.

Riziko, že firma by mohla vysoudit náhradu za zrušený projekt, případně ušlý zisk, podle vás neexistuje?
Rizika jsou vždy, proto se musí řídit a minimalizovat. Čím pevněji a komplexněji budě město držet linii obrany proti nezákonnostem a nemravnostem, tím více se bude míra rizika blížit k nule.

Příští rok se má konat referendum o prodeji pozemků firmě. Je vůbec za současného stavu ještě nutné?
Ano, je důležité. Dostaví-li se voliči, bude výsledek závazný i pro budoucí zastupitelstva. Referendum vnímáme i jako vítězství a výzvu pro všechny občany, kteří před arogancí moci neohnuli záda a věří, že za použití prvků přímé demokracie se politice ještě může vrátit důvěryhodnost.

Co když voliči v referendu dají projektu zelenou? Přestanete vy osobně proti Wanemi bojovat?
To je škaredě spekulativní otázka (smích). Jako zastupitel na ni odpovídám v podstatě ano. V zastupitelstvu nezastupuji sám sebe, ale lidi, kteří mě zvolili, protože reprezentuji dlouholetá občanská úsilí a principy. A jedním z nich je respektovat vůli vyjádřenou přímo občany.