Veřejné jednání, jímž vyvrcholilo hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, tedy takzvaná EIA, se konalo 7. ledna v Klubu. Trvalo šest a půl hodiny a odpůrci a kritikové záměru využili čas k rozvinutí desítek svých pochyb a obav, které ze stavby papírny a teplárny mají.

„Jádrem stížnosti je především přístup zpracovavatele oponentního posudku Václava Hammera. Jeho postup rada ohodnotila jako neprofesionální a podjatý. Místo oponentury se po většinu času věnoval obhajobě záměru Wanemi a většinu připomínek označil za nepodstatné. Ostře to kritizovala také řada přítomných občanů přímo v sále,“ sdělil mluvčí radnice Milan Kratochvíl.

Radní požádali ministra, aby zadal zpracování nového posudku nezávislým odborníkem tak, aby nemohla být zpochybněna jeho objektivita.

Hammer: Oponentní neznamená přitakat všem připomínkám

Václava Hammera stížnost příliš nepřekvapila.

„Starosta Zdeněk Kolář mi to naznačoval hned po jednání a hrozil mi ztrátou autorizace. Mohl si ale vzít slovo hned při jednání a říct svou námitku veřejně. Na stížnost má rada plné právo, naštěstí se celý průběh jednání nahrává a přítomni byli také pracovníci ministerstva, takže ti jistě podají zprávu, zda jsem vystupoval v souladu s předpisy,“ řekl Hammer.

Kritikové si podle jeho slov špatně vykládají pojem oponentní posudek.

„Slovo oponentní neznamená, že autor posudku musí automaticky přitakat všem kritickým připomínkám k záměru a negovat vše, co je v dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí,“ uvedl Hammer.

Zdůraznil, že posuzoval zpracovanou dokumentaci EIA z hlediska toho, jestli odpovídá zákonům.

„Chápu, že lidem v sousedství fabrika vadí, ale v územně plánovací dokumentaci je místo uvedeno jako průmyslová zóna bez jakýchkoliv omezení. A tuto dokumentaci nelze měnit jen tak. Investor by se mohl v případě zamítnutí stavby při územním řízení domáhat povolení soudní cestou,“ uzavřel Hammer.

Pracovnice ministerstva životního prostředí Kamila Kudelová, která proces EIA u záměru firmy Wanemi více než rok řídila, se s podobnou stížností zatím nesetkala.

„Zákon nehovoří o možnosti nového posudku. Pokud by se ukázala oprávněnost stížnosti, v úvahu připadá spíš vrátit dokumentaci EIA na začátek a zpracovat ji celou znovu,“ řekla Kudelová.

Hammer v těchto dnech zpracovává odpovědi na všechny připomínky, které vzešly z veřejného projednání záměru. Ministerstvo má na vydání konečného stanoviska měsíční lhůtu. Jeho stanovisko je nejdůležitějším dokumentem pro územní řízení stavby.