„Mohu potvrdit, že ministerstvo vydalo kladné stanovisko ke studii vlivu stavby na životní prostředí. Zároveň určilo sedmdesát sedm podmínek, které musí být do projektu zapracovány. Jedna podmínka je doporučující,“ uvedla Jarmila Krebsová z tiskového odboru ministerstva.

Projednávání studie, která je důležitou podmínkou pro vydání konečného povolení stavby, provázely protesty, stovky připomínek a námitek města, obcí v jeho okolí i jednotlivých občanů, zejména obyvatel Ráječka, který s průmyslovou zónou sousedí.

Projekt provázely také hanlivé anonymy a postoj k němu ostře vyhranil vztahy v zastupitelstvu Zábřeha, kde mezi jeho hlavní odpůrce patří zejména starosta Zdeněk Kolář (ODS) a zastupitelé za KSČM, naopak k příznivcům zejména zastupitelé za Volbu pro město.

Jedna strana argumentuje hrozbou pro životní prostředí, druhá potřebností investic, nových pracovních míst a oživení zatím prázdné průmyslové zóny.

Stížnost řešil ministr

Studie vlivu na životní prostředí vyvrcholila 7. ledna veřejným projednáním v Zábřehu, kdy měli odpůrci poslední možnost podat námitky. Také toho využili včetně stížnosti na autora oponentního posudku Václav Hammera, kterého rada města obvinila z podjatosti ve prospěch Wanemi. Právě kvůli vyřešení stížnosti, kterou pak ministr zamítl, se konečné stanovisko o měsíc zdrželo.

Zástupci firmy Wanemi se k výsledku zatím nevyjádřili, chtějí tak učinit v nejbližších dnech. Také hlavní oponenti ze sdružení Za zdravý Ráječek uvedli, že do doby zveřejnění celého stanoviska se k němu nemohou vyjádřit.

„Je třeba ale zdůraznit, že stanovisko je jen jednou z předběžných fází povolovacího procesu. Není tedy žádným rozhodnutím a neznamená, že záměr je nyní oficiálně bezproblémový a neškodný. Navíc drtivá většina studií EIA končí kladným výsledkem a stanovením podmínek pro další povolovací fáze,“ řekl mluvčí Ráječka Petr Wolf a dodal: „Celé řízení trvalo firmě Wanemi téměř rok a půl. Jestliže teď tedy bude vítězoslavně mávat kladným stanoviskem ministerstva, připomínám, že dokumentace byla firmě opakovaně vrácena k dopracování. K jejímu současnému stavu donutily investora desítky připomínek oponentů záměru.“