Sál Klubu si organizátoři pro jistotu zamluvili až do půlnoci a většinu času vyčerpali. Zástupkyně ministerstva životního prostředí Kamila Kudelová jednání ukončila ve 22 hodin.

Pondělní jednání bylo poslední šancí odpůrců stavby, jak vznést připomínky a pokusit se zastavit projekt stavby papírny a teplárny, který v Zábřehu vzbuzuje už téměř rok velké emoce a protichůdné reakce. Bouří se zejména lidé ze čtvrti Ráječek a ze sousedního Rájce a Leštiny.

Příležitost si nenechali ujít a vystupovali s vlnou kritiky, na niž z čela sálu odpovídali zástupci firmy Wanemi, ale především autor dokumentace pro EIA Josef Ambrož a autor oponentního posudku Václav Hamer.

Ten v posudku doporučil ministerstvu, aby záměru dalo zelenou. Sál byl téměř plný a mezi předsednickým stolem a vystupujícími občany to občas jiskřilo ironií a vzájemnou nedůvěrou.

„Vypadá to, že autoři některých připomínek se ani nenamáhali si dokumentaci přečíst,“ řekl Ambrož.

„Záměr není v rozporu s legislativou a je v souladu s obecnou politikou státu v oblasti zpracování druhotných surovin a ekologicky příznivé výroby. Dojem občanů, že bude velkým zdrojem znečištění na příklad řeky, není správný. A některé připomínky nemají s posouzením vlivu na životní prostředí nic společného,“ řekl Hamer. Takovou připomínkou bylo na příklad to, že po vybudování papírny a teplárny ztratí nemovitosti v okolí část hodnoty.

Jaké jsou hlavní terče kritiky ze strany města, obcí a jejich občanů? Bojí se na příklad hluku a exhalací z kamionové dopravy, která bude navážet dřevoštěpku pro spalování v teplárně a sběrový papír na výrobu vlnité lepenky v papírně.

Obávají se hluku z vlastního provozu závodu, imisí do ovzduší, prachu ze skladovaného materiálu a také nepříznivého vlivu na množství i kvalitu vody v řece zvláště při extrémně nízkém průtoku v letních vedrech.

„Pro takové situace je připravena rezervní nádrž, která umožní zásobovat výrobu vodou asi týden. Minimální povolený průtok v řece musí být vždy zachován,“ uvedl na to mluvčí Wanemi Petr Vintrocha.

„Váš záměr je pro tento region příliš velký. Wanemi bude spalovat všechnu dostupnou dřevoštěpku z okolí, což občanům znemožní, aby na toto ekologické topení přešli. To je v rozporu s energetickou koncepcí mikroregionu.,“ uvedl Zábřežan Jiří Skrott.

Zástupci sdružení Za zdravý Ráječek protestovali mimo jiné i proti dopravní studii, kterou považují za nedostatečnou a v rozporu s plánem Vyššího územního celku Jeseníky.

Zástupci Wanemi a autoři dokumentace a posudku všechny kritické výtky hned na místě vyvraceli, ale bylo jasné, že druhou stranu nepřesvědčili.

Václav Hammer se teď musí s desítkami nových připomínek písemně vypořádat. Času má málo. Ministerstvo musí do 30 dnů vydat konečné stanovisko, které je nejdůležitější podmínkou pro pokračování projektu.

Jeho odpůrci se po jednání netajili skepsí, nedělají si velké iluze, že by ministerstvo projekt pohřbilo.

„I kdyby vydalo souhlasné stanovisko, nepovažujeme to za prohru. Díky množství připomínek v průběhu procesu EIA se podařilo zpřísnit podmínky stavby a přinutit investora doplnit dokumentaci. Přínos vidíme i v tom, že veřejnost byla informována o možném riziku a nebezpečí plynoucímu z chystané investice,“ uvedl mluvčí sdružení Za zdravý Ráječek Petr Wolf.

Za sdružení Za zdravý Ráječek mluvil mimo jiné i Petr Wolf.

Na kritické připomínky odpovídali zejména autor posudku Václav Hammer (vlevo) a autor dokumentace pro EIA Josef Ambrož.