Ministerstvo životního prostředí vrátilo k doplnění dokumentaci záměru firmy Wanemi, která chce v průmyslové zóně v Zábřehu vybudovat papírnu a teplárnu. Záměr vzbudil ve městě velmi kontroverzní reakce. Teď je ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí a všeobecně se předpokládalo, že veřejné projednání dané zákonem se odehraje v červnu.

„Projektant musí zpracovat odpovědi asi na stovku připomínek. Téměř třetina z nich se zabývá dopadem na ovzduší, další doplnění požaduje ministerstvo i v otázce hluku, dopravy, odpadů či ochrany vod,“ informoval mluvčí radnice Milan Kratochvíl. Dodal, že veřejné projednání se odsune zřejmě o několik měsíců.

Majitelé firmy Wanemi pro to ale nevidí důvod. „Informace radnice vyvolává dojem, že náš záměr má mimořádné nedostatky. Skutečnost je však mnohem prozaičtější. Zpracovatel projektu musí dát stanovisko k množství připomínek. V tomto smyslu se jedná o situaci zcela standardní,“ řekl mluvčí firmy Petr Vintrocha. Předpokládá, že doplnění bude hotové asi do tří týdnů. Výjimečné je podle něj ne množství, ale především obsah některých podnětů a připomínek.

„Často se jedná o naprosté domněnky, nepravdivé předpoklady či přímo tvrzení nezakládající se na pravdě,“ uvedl Vintrocha.
Nepravdy vidí mimo jiné v připomínkách, které zaslal jeden z velkých odpůrců stavby - starosta Zábřehu Zdeněk Kolář (ODS). Učinil tak jako soukromá osoba poté, co jeho připomínky jako dodatek ke stanovisku města neschválilo zastupitelstvo. Kolář záměr ostře kritizoval už loni v létě jako řadový zastupitel. „Já neměním názor a nikdo mě zatím nepřesvědčil, že bych ho měl změnit,“ sdělil Kolář.

Chystaná stavba vyvolala negativní reakci zejména u obyvatel Ráječku, který s průmyslovou zónou sousedí. Lidé tam dokonce založili občanské sdružení Za zdravý Ráječek.
„Neumím si představit, že by proces schvalování měl pokračovat na základě takové dokumentace, jakou Wanemi předložilo. Ministerstvo ji vrátilo k doplnění. Teprve teď bude zpracovatel nucen skutečně řešit zásadní problémy, které původní dokumentace zlehčovala nebo dokonce zcela opomíjela. Nevěříme, že je záměr při dodržení legislativy a zásad udržitelného rozvoje v daném místě realizovatelný,“ řekl člen sdružení Petr Wolf.

Firma Wanemi je naopak přesvědčena, že se všemi připomínkami se vyrovná tak, aby stavbu mohla příští květen nebo červen zahájit. „Případné zdržení hodlá investor nahradit zkrácením samotné doby výstavby,“ řekl Vintrocha.

„Teprve teď bude zpracovatel nucen skutečně řešit zásadní problémy, které původní dokumentace zlehčovala nebo dokonce zcela opomíjela.“Člen sdružení Za zdravý Ráječek Petr Wolf