Doplnění požadovalo na konci května ministerstvo životního prostředí, které posuzuje studii vlivu stavby na životní prostředí. Kladný výsledek je jednou z hlavních podmínek pro to, aby stavební úřad mohl vydat územní rozhodnutí. Firma Wanemi musela vypracovat stanovisko k asi stovce připomínek, které poslali občané, město Zábřeh, ale na příklad i rybářský svaz nebo společnost Olma, jejíž závod stojí blízko průmyslové zóny.

„Na některé laické dotazy či obavy byla odpověď jednoduchá, k jiným jsme museli zadat nezávislé expertizy. Nechali jsme zpracovat na příklad dopravní nebo hlukovou studii,“ řekl mluvčí firmy Wanemi Petr Vintrocha. Zpracovatel dokumentace už dokončuje souhrnné stanovisko. Nejpozději v pondělí ho zašle ministerstvu. „Jsme přesvědčeni, že se všemi připomínkami se vyrovnáme tak, aby schvalovací proces mohl pokračovat,“ dodal Vintrocha. Český rybářský svaz požadoval mimo jiné znalecký posudek k vlivu stavby na vodní společenstvo v řekách Moravě a Moravské Sázavě. Objevila se i obava rybářů, že papírna, která má velkou spotřebu vody, negativně ovlivní průtok v Moravské Sázavě. „Z toho nemusí mít lidé obavy. Už je rozhodnuto, že technologickou vodu bude papírna čerpat potrubím z řeky Moravy, z prostoru u mostu před Leštinou. Tam také budou vypouštěny vody z naší čistírny odpadních vod,“ řekl Vintrocha. Připomínka společnosti Olma, producenta mléčných výrobků, se týkala obav z pachů v okolí papírny, protože Olma k výrobě potřebuje vzduch nasávaný z okolí.

„Z pachové studie vyplývá, že výrobu v Olmě papírna nijak neohrozí. Představitelé Wanemi se každopádně s vedením Olmy setkají, aby případné obavy rozptýlili,“ uvedl Vintrocha. Papírna firmy Wanemi má vyrábět vlnitou lepenku z odpadního papíru, teplárna má vyrábět teplo a elektřinu z biomasy, tedy na příklad z dřevní štěpky nebo speciálně pěstovaných rostlin. Záměr vzbudil ve městě velmi kontroverzní reakce. Bouří se proti němu zejména obyvatelé čtvrti Ráječek, která s průmyslovou zónou přes řeku sousedí.