Zastupitelé mají 24. února rozhodovat, zda se vysloví pro stavbu wellness centra ve stávajícím rozsahu, zda podpoří jeho redukci s cílem snížit náklady nebo zda celý projekt zastaví a upřednostní rekonstrukci stávajícího venkovního koupaliště.

1. varianta: 360 000 000 korun

Pokud zastupitelé se vysloví pro první variantu, vznikne zařízení, které má do regionu přitáhnout turisty a zajistit pracovní místa. Odhady nákladů na investici se pohybují mezi 335 a 360 miliony korun. Dotace z fondů Evropské unie má činit 80 milionů.

Plán počítá také s padesátimilionovým úvěrem a stejně velkým darem jedné z jesenických firem. Nevyřešených zůstává 85 až 163 milionů korun – zejména podle toho, zda město získá zpět daň z přidané hodnoty.

Chybějící zdroje chce vedení města získat například prodejem svého majetku. Právě nevyjasněné financování spolu s vysokými investičními náklady a omezením zdrojů pro další investice patří k nevýhodám této varianty.

2. varianta: okleštěná

V druhé alternativě by bylo wellness centrum „chudší“ o některé prvky. Snížení nákladů by však bylo vykoupeno rizikem nezískání zdrojů z Evropské unie i od soukromého dárce a projekt by se odložil o dva roky.

3. varianta: jenom opravit koupaliště

Pouhá rekonstruovalo stávajícího koupaliště, která by však nebyla přínosem pro cestovní ruch, by vyšla na 40 milionů korun.

Jak bude hlasování zastupitelů komplikované, naznačuje i rozhodnutí jedenáctičlenného výboru pro strategický rozvoj a investice. Ten projekt wellness centra z pověření zastupitelů zkoumal. Zastupitelstvu doporučil první variantu rozdílem jediného hlasu.

Wellness centrum patřilo k prioritám bývalé koalice vládnoucí Jeseníku. Odpůrci označovali projekt za megalomanský a investičně i provozně příliš nákladný.