Wellness nechaly technické služby v prostorách budovy jesenického koupaliště vybudovat v roce 2018. Na jaře 2019, půl roku po jeho zprovoznění a po komunálních volbách, zjistila nová dozorčí rada, že je wellness v provozní ztrátě přes osm set tisíc korun bez započtení odpisů. Posléze dospěla k závěru, že ztrátu není možné výrazně snížit, pokud má zařízení zůstat v provozu.

Podle prohlášení Technických služeb rozhodovalo bývalé představenstvo o investici v řádu desetimilionů korun na základě „několikařádkové excelové tabulky“ s třemi variantami návštěvnosti wellness.

„Součástí této velmi zjednodušené ekonomické rozvahy nebyla žádná marketingová část, která by zjišťovala postavení wellness a srovnala je s daty o konkurenci na místním trhu či obsahovala rozbory návštěvnosti obdobných zařízení ve srovnatelných městech. Ekonomická rozvaha navíc vůbec nepočítala s návratností vložených financí a řešení jakýchkoliv oprav vybudovaného zařízení, když byly zcela pominuty odpisy investice. Zdánlivě se tak zlepšila ziskovost kalkulovaných variant návštěvnosti,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

TSJ si poté zadaly zadaly právní analýzu. Z ní vyplynulo, že v důsledku rozhodnutí představenstva vznikla škoda. Následně nechaly vypracovat dva znalecké posudky.

Podle prvního z nich byl plán na vybudování wellness zcela nerealistický a nezajišťoval návratnost investice. Škodu vybudováním Jesenického wellness vyčíslil další na 26,7 milionu korun.

Oslovit polské pohraničí

Současné představenstvo technických služeb podalo žalobu na bývalého předsedu představenstva Romana Kalouse a členku tohoto orgánu Dagmar Ponechalovou. Ta připomenula, že součástí investice byla celá rekonstrukce správní budovy koupaliště. Pro vybudování wellness byl využit volný prostor, kde bylo v minulosti v pronájmu fitness.

„Jediným správným rozhodnutím bylo provoz zajistit velmi podobně a synergicky k celku koupaliště. Wellness nám připadalo jako vysoce vhodná varianta i vzhledem k posílení atraktivity Jeseníku směrem k turistům, když tu nemáme fakticky ani krytý bazén. V životě bych si nedovolila postupovat jako nepečlivý hospodář,“ zdůraznila.

Podle jejích slov bylo cílem oslovit polské pohraničí, místní firmy, které zaměstnávají Poláky a poskytují jim bonusy, stejně jak poskytovatele ubytovacích služeb ohledně voucherů k využití wellness.

„Bohužel jsme se k tomuto marketingovému tahu už nedostali, protože jsme byli odvoláni a nastoupila jiná garnitura,“ dodala žena, která má dlouholeté zkušenosti ze stavebnictví i marketingu.

Investici v působnosti valné hromady technických služeb navíc posvětila rada města, žádné připomínky k ní tehdy nevznesli ani zastupitelé.

Dagmar Ponechalová celou záležitost vidí jako politický boj spojený s osobní záští.

„Když chtěli napadnout bývalého předsedu představenstva, který je zástupcem hnutí ANO, tak jsem do toho síta bohužel spadla i já, bez ohledu na stranickou příslušnost. Moje předchůdkyně v představenstvu byla současná starostka města. Nevím, jestli to není namířeno také vůči ní,“ uvažuje Dagmar Ponechalová, která se starostkou sedí v zastupitelstvu za stejné uskupení.

Cenově nadhodnoceno

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová připomenula, že žaloba jde z technických služeb a město do této věci nebude vstupovat. Potvrdila, že o rekonstrukci jednali radní i zastupitelé Jeseníku.

„Už tehdy se říkalo, že je to cenově nadhodnoceno. Tvůrci projektu byli pozváni na zastupitelstvo, celý projekt se projednával také s veřejností v kině, ale ani tam nebyly vzneseny zásadní požadavky na jeho změnu. Pokud by se tak stalo, požadovala jsem na radě kontrolu projektu,“ sdělila Zdeňka Blišťanová.

TSJ v prohlášení uvádí, že pokud má jejich představenstvo podklady, že společnosti vznikla škoda, a informace, kdo za ni odpovídá, musí konat, i když to může působit jako politicky motivovaný postup.

Bez zajímavosti není fakt, že technické služby se rozhodly věc neřešit v trestním řízení, ale civilněprávní žalobou. Blížila se totiž lhůta, kdy by byla celá věc promlčena.

Nereálná nebyla ani varianta, že by vyšetřovatelé v trestním řízení konstatovali, že se trestný čin nestal, a odkázali právě na civilní řízení.

Možné dosáhnout na nulu

Podle znalců není zcela vyloučené, že by provoz wellness mohl dosáhnout alespoň provozní nuly, byť na odpisy si zařízení nevydělá.

Zároveň za tímto účelem doporučili zavést opatření, která se ale projeví až za kompletní sezonu provozu. Tu aktuální přitom narušila koronavirová omezení.

„Komplikuje nám to rozhodování, co s wellness dál. V tuto chvíli není schopen nikdo říct, jestli wellness ještě tuto nebo další sezonu pojede,“ uzavřel ředitel technických služeb Patrik Tomáš Pavlíček.