Oranžovo-bílé letáky na sloupech elektrického vedení byly zejména na venkově neklamným znamením, že se blíží odstávka elektřiny. Radno bylo přijít blíž a z vytištěných údajů vyčíst, který den uvařit dříve oběd nebo počítat s nefunkční pračkou.

„Jsme na to zvyklí. Když se na sloupu objeví lístek, lidé vědí, že bude odstávka. Když by tam lístek nebyl, řada lidí se to ani nedozví a bude nemile překvapená. Až elektřinu vypnou, nebudou nachystaní. Ne každý spoléhá na moderní technologie a umí si zařídit, aby mu chodily třeba esemesky s upozorněním,“ uvažuje obyvatelka jedné z menších vesnic na Hanušovicku.

Jak dostat zprávu k lidem?

O odstávkách elektřiny informuje své obyvatele již nyní i řada místních samospráv.

„My to vyhlašujeme rozhlasem i vyvěšujeme na internet, Facebook. Informaci možná zachytí víc lidí od obce než z výlepu na sloupech. Přece jen na obci, když něco hlásíme v rozhlase, lidé vyběhnou, případně se podívají na facebookové stránky, kde je hlášení napsané, takže informace se šíří rychle. Ale v případě měst si změnu (v informování o odstávkách elektřiny, pozn. red.) moc nedokážu představit. Dostat takovou zprávu k lidem může být komplikovanější,“ řekl starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

Místo letáky bude firma ČEZ Distribuce oznamovat plánované odstávky elektřiny e-mailem a SMS. Podmínkou je, aby se odběratel zaregistrovali na webu www.cezdistribuce/sluzba. Informace o plánovaných odstávkách budou energetici nadále zveřejňovat také na webu www.cezdistribuce.cz/odstavky a zasílat na obecní úřady. Novinka se týká celého Olomouckého kraje s výjimkou části Prostějovska. Nezáleží přitom, zda člověk nakupuje elektřinu od ČEZ či jiné prodejní firmy.

Proč ke změne dochází?

Vedení ČEZ Distribuce argumentuje, že změnou šetří přírodu a zároveň vychází vstříc lidem.

„Na základě zpětné vazby od našich zákazníků je stávající systém výlepu papírových oznámení v místě plánovaných odstávek nevyhovující. Mezi nejčastější připomínky patří, že si vylepených plakátů nevšimnou a o plánované odstávce se tak nedozvědí včas. V řadě obcí také narážíme na plošné zákazy výlepu plakátů,“ objasnil Radim Černý, místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce.

Zaregistrovaní odběratelé dostanou informace o odstávce nejméně patnáct dnů předem. Pokud nastane neočekávaná porucha, obdrží SMS s předpokládaným časem obnovení dodávek.