„Naše město nemá žádného zahraničního partnera, což vnímáme jako velký nedostatek. Na naši výzvu prostřednictvím svazu okresů v jižním Polsku reagovala dvě polská města a s jejich představiteli jsme se v září setkali. V listopadu jsme byli pozváni na oficiální návštěvu Radlinu při příležitosti festivalu neziskových organizací a tam jsme probrali detaily smlouvy,“ řekl starosta Mohelnice Zdeněk Jirásko (ODS).

Radlin má patnáct tisíc obyvatel, je známý těžbou uhlí a koksovnou a pochází odtud dva významní sportovci - olympijský vítěz v gymnastice ze Sydney a mistryně světa v šermu.

Co si od smlouvy obě města slibují? Mimo spolupráce v nejrůznějších oblastech je to i získávání dotací z evropských fondů na společné projekty. Podle slov starosty by to rozhodně neměly být jen kontakty na úrovni vedení měst, ale především mezi různými spolky a organizacemi, které města zřizují.

„Pro budoucí komunikaci je určitě vítaná jazyková vybavenost, ale mohu ujistit občany Mohelnice, že podobnost češtiny a slezské polštiny nevyžaduje služby tlumočníka,“ řekl Zdeněk Jirásko.