„Název odráží obory, které se na naší škole vyučují. Zhruba polovina žáků se vzdělává v gastronomii, čili se připravují na kuchaře a číšníky,“ zdůvodnila změnu ředitelka školy Silvie Pernicová.

V novinkách chce jít jesenická škola ještě dále. „Požádali jsme kraj o otevření čtyřletého oboru gastronomie. Chceme využít potenciálu, který na škole máme, a to od kvalitních pracovníků po moderně vybavená pracoviště,“ řekla ředitelka.

Pokud kraj žádost podpoří, bude moci škola už v příštím školním roce přivítat první studenty gastronomie.

Nebližší škola stejného typu je až v Olomouci a podle ředitelky má tento obor na Jesenicku velký potenciál, přestože škola nabízí svým absolventům možnost studia na nástavbě a v Jeseníku je Hotelová škola Vincenze Priessnitze.

„Maturitní studium je zaměřené na podnikání a vede studenty k tomu, aby byli schopni založit si vlastní firmu. Hotelová škola je také něco jiného. Zabývá se cestovním ruchem a hotelnictvím,“ uvedla Pernicová a zdůraznila smysl zřízení nového maturitního oboru. „Gastronomie bude připravovat studenty do praxe na vedoucí pozice v rámci stravování. I vedoucí kuchařka v mateřské škole dnes musí mít maturitu,“ dodala Pernicová.