Jaké investice v letošním roce chystáte?
Při sestavování rozpočtu nám paní účetní naplánovala skoro o sedm milionů korun nižší příjmy z daní. Při plánování investic jsme vycházeli z možného a hlavně připraveného. Letos jsme hodně peněz vyčlenili na přípravu projektových dokumentací. Vyčerpali jsme všechna stavební povolení, která jsme měli. Připravujeme realizaci chodníků v Horní Lipové, rekonstrukci místní komunikace Sigma v Horní Lipové, máme nachystané projektové dokumentace na chodník v oblasti křižovatky u pošty, kde nám zůstává asi osmdesátimetrová propojka. Máme spoustu projektů na opěrné zdi vedle obecních chodníků. Zídky se během let začínají naklánět a hrozí, že se sesunou lidem do zahrad. Letos bychom také rádi opravili autobusovou zastávku u u školy, kterou už dva roky odkládáme, protože jsme na to neměli čas a pracovní kapacity.

Chystáte investice v oblasti školství?
Pan ředitel přišel s požadavkem rekonstrukce zahrady u základní a mateřské školy Johanna Schrotha. Když si děti hrají na zahradě a některé potřebuje na záchod, je komplikované, aby vyučující odvedla jedno dítě na záchod a ostatní nechala na zahradě bez dozoru. U školy je budova bývalého včelína, který přebudujeme na zázemí pro zahradu a vznikne v něm i malý záchodek pro děti.

Hodně peněz v obcích spolknou opravy místních komunikací, jak jste na tom u vás?
U lázní se postavilo velké parkoviště. Vedle něj máme komunikaci do Anenského údolí, kde máme obecní les. Z té komunikace vyvěrá podzemní voda, která teče na další cestu. Když mrzlo, vytvořily se tam deseticentimetrové ledy a různé díry. Do budoucna chceme cestu provést v asfaltobetonu s korýtky, zbudovat na ní odvodněním a dešťovou kanalizaci.
Naprojektovat a zrelizovat bychom potřebovali rovněž komunikaci od Slezského domu k našemu mostu. Je to známá cyklostrasa a je hrozně úzká. Pokud by tam jelo auto a do protivky cyklisté, mohlo by dojít k vážné kolizi. Cestu potřebujeme rozšířit.

Ze strany lázní jsem zaznamenal žádost o převod silnice, která vede areálem. Jak s lázněmi obec spolupracuje?
Schrothovy léčebné lázně mají několik let nové majitele. Spolupráce s nimi je velmi dobrá. Na zastupitelstvu jsme schvalovali prodej páteřní komunikace přes lázně. Jeden důvod je, že navazující komunikace jsou v majetku lázní. Tím, že jsme vybudovali obchvat kolem parkoviště, pro nás páteřní komunikace ztratila význam. Byla kolem toho spousta emocí, ale nakonec zastupitelé prodej schválili. Ta cesta je v žulové kostce a není v dobrém stavu. Do budoucna hrozilo, že by ji obec musela opravovat. Je lepší, když bude patřit lázním, a ony si ji spraví samy.

Procházel jsem lázněmi a v areálu se hodně buduje…
Majitelé lázní opravili řadu lázeňských domů, začali rekonstruovat chodníky. Začali se věnovat i obnově parků. Teď mají v plánu rekonstrukci Slezského domu a dřevěné budovy u řeky. Ta půjde zbourat, místo ní se postaví nová v moderním stylu. Bude propojená prosklenou kolonádou se Slezským domem. Ten se stane přijímací budovou pro všechny lázeňské hosty.

Jak obce dotkne výpadek příjmů z turismu?
Za rok 2020 jsme získali na pobytovém poplatku 1,7 milionu korun. Je to poměrně pozitivní číslo, když uvážíte, že loni kolem 13. března skončil cestovní ruch. Pak se do května nekonalo nic, něco málo v červnu, červenec srpen běžel a pak už nic. My jsme i letos naplánovali do rozpočtu tu samou sumu, ale myslíme, že ji nevybereme. Protože už zimní sezona byla passé a někteří ubytovatelé přešli na krátkodobé pronájmy. U ubytovacích služeb se platí za ubytování a pobytový poplatek, u krátkodobého pronájmu pobytový poplatek být nesmí, takže o ty peníze přijdeme. Myslím, že minimálně milion korun tímto způsobem ztratíme. Nic s tím nenaděláme.

Vypovídá to o výpadku turismu vůbec, nebo spíš o změně strategie, kdy se ubytovatelé snaží v rámci možných mantinelů fungovat?
Ministr Havlíček řekl v televizi, že u zákazu ubytovacích služeb šlo o to, aby se lidé v hotelích a penzionech nepotkávali ve společných prostorách. Pokud někdo vlastnil chalupu nebo apartmán, bylo možné ho pronajmout. Bylo zaručeno, že se lidé nebudou setkávat s jinými. Spousta lidí tady má apartmány i chalupy. Normálně je pronajímali a bylo to naprosto legální. Byť se to možná některým lidem v obci nelíbilo. Když má někdo barák, který pronajme čtyřčlenné rodině, a vedle penzion fungovat nesmí, logicky to neslo nějakou nevraživost.

Na obecním webu jsem viděl upozornění ohledně vjezdu do lesů a na louky. Je to věc, která vás trápí?
Tu a tam. V rámci obecních lesů jsme na některé cesty na Miroslavi nebo na Pomezí instalovali závory, aby tam nejezdili motoristé. Na Pomezí si lidé zkracovali přes obecní les cestu do Priessnitzových lázní. Dali jsme tam závory, všichni, kteří tam jezdí z pracovních důvodů, dostali univerzální klíč od závory. Nedělalo to žádný problém. Cyklisté, maminky s kočárky mohou závoru objet, osobní auto tam neprojede. Totéž jsme udělali i na Miroslavi. Tam se nám občas stalo, že někdo velkou silou odvalil kameny a autem vjížděl až na Miroslavské louky. Byli to hodně Poláci. Náš zaměstnanec Honza Ondryáš je takový ochránce přírody. Na těch loukách roste významná květena Hrubého Jeseníku a on vždy špatně nesl, že ta auta ničí přírodu. Záležitosti na ochranu přírody jsou hlavně jeho zásluha.

Dominantou Lipové je pomník Frývaldovské stávky u křižovatky na Javorník. Chystá se jeho úprava?
Máme to ve strategickém rozvojovém plánu. Občas o tom mluvíme. Je to symbol, připomíná události na tamní křižovatce. Lidé mají zafixované, že je to komunistický pomník, já si to nemyslím. Ti dělníci tenkrát byli Němci, byli to spíš sociální demokraté než komunisté. O úpravě pomníku jsem mluvil i s komunisty v Lipové. Bavili jsme se o tom, že ten pomník je na náš vkus příliš mohutný a že by bylo dobré tu hmotu zmenšit, podestu zrušit a pomník posunout o dva, tři metry dozadu a trochu ho umenšit, aby nebyl tak dominantní. Komunisté s tím neměli problém, byť tam chodí každý rok pokládat kytku. Je otázka budoucnosti, kdy k tomu obec přikročí. Bude to stát miliony. Pomník není kulturní památka, dotace na to asi nebude možné získat, musela obec by to musela řešit za svoje peníze.