Společnosti K3 Sport z Olomouce uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dvě pokuty ve výši 277 tisíc a dvacet tisíc korun. Firma podle inspekce porušila vodní zákon, když bez povolení odebrala vodu pro výrobu technického sněhu.

„V rámci kontroly, kterou jsme zahájili loni v listopadu a dokončili letos v lednu, jsme zjistili, že společnost odebrala v období od 26. listopadu do 25. prosince 2018 celkem 7 907 metrů krychlových povrchových vod pro výrobu technického sněhu z řeky Desná, a to bez platného vodoprávního povolení,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Odběr se zároveň uskutečnil v období zákazu nakládání s povrchovými vodami,  tedy vyhlášeného období sucha.

„Tím tedy nebylo dodrženo opatření obecné povahy vydané vodoprávním úřadem,“ dodal Radek Pallós.

Za odběr povrchových vod bez povolení uložili inspektoři společnosti K3 SPORT letos v červenci pokutu 277 tisíc korun. Její výše je u tohoto typu přestupku stanovována výpočtem v rozmezí deset až čtyřicet korun za metr krychlový odebraných podzemních vod.

„Po zvážení všech okolností, zejména odběru vody pro generování zisku, jsme stanovili sazbu 35 korun za metr krychlový nedovoleně odebraných vod. Za porušení opatření obecné povahy byla pak uložena sankce dvacet tisíc korun,“ uvedl Pallós.

Administrativní chyba

Podle zástupce společnosti K3 SPORT Petra Marka šlo o administrativní chybu. „Přijali jsme opatření, aby se pochybení neopakovalo,“ řekl Petr Marek České tiskové kanceláři.

Společnost K3 SPORT se proti pokutám odvolala. Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí inspekce potvrdilo. Sankce jsou od 25. listopadu 2019 pravomocné.

Voda se stává pro vlekaře vzácným artiklem. Zatímco před lety si areály vystačily pouze s přírodním sněhem, dnes se bez umělého zasněžování neobejdou. Vody v tocích bývá kvůli dlouhým obdobím sucha často málo, areály tak budují nádrže, aby měly dostatek vody pro zasněžování. Často se navíc nachází u malých toků, které by nestačily děla v potřebném množství tekutinou zásobovat.