O osmačtyřicet korun narostl poplatek za odpad obyvatelům Šumperku. Místostarosta Jakub Jirgl uvedl, že likvidaci komunálních odpadů prodražují nová zákonná pravidla.

„Cena, za kterou je tato služba poskytována občanům, nemůže zůstat stejná, pokud to nemáme sanovat z městských peněz. I z hlediska udržitelnosti by nebylo dobré, aby město tyto náklady platilo z jiných prostředků, než které vybere od občanů. Nebylo by to ani výchovné,“ řekl.

Jen třídění je cesta 

Starosta Tomáš Spurný zmínil, že na skládce v Rapotíně, kde končí odpady ze Šumperska, je k dispozici poslední sedmé pole, které vydrží šest nebo sedm let.

„Trend je jasný, musíme se naučit třídit. Jen třídění je cesta, která udrží ceny za svoz na společensky udržitelné úrovni,“ dodal.

V Jeseníku takřka o stovku 

V Jeseníku narostl poplatek za likvidaci odpadu o stokorunu z šesti na téměř sedm stovek.

„Výše poplatku je obdobná s ostatními trojkovými obcemi v Olomouckém kraji. V letech 2013 až 2014 byl poplatek za odpad v Jeseníku ve výši 708 korun. Vracíme se tak k výši poplatku, která tu před šesti, sedmi lety byla,“ poznamenal.

Vedoucí odboru životního prostředí jesenické radnice Regina Weiserová připomenula, že poplatky jsou jen příspěvkem obyvatel do systému odpadového hospodářství. Náklady na osobu jsou mnohem vyšší.

„V roce 2020 vzrostly na 1350 korun. Pokud odečtu příjmy za množství vytříděného odpadu, jsme na nějakých dvanáct stovkách za osobu. Pořád bude město přispívat na každého občana zhruba pětistovkou,“ vypočetla.

Co říká nový zákon? 

Začátkem letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Zvyšuje poplatky za tunu odpadu uloženého na skládku. Zatímco loni tento poplatek činil pět set korun, letos je to osm set a v roce 2029 to bude osmnáct set. Poté bude skládkování využitelného odpadu zakázáno. Alternativou se stane jeho energetické využití nebo třídění.

 

K podpoře recyklace má sloužit takzvaná třídicí sleva. Od skládkování má pomoci obcím také systém plateb za komunální odpad podle toho, kolik ho člověk skutečně vyprodukuje. Obce tak postupně přechází například k novým systémům evidence odpadu. Zatím jako poslední k němu přistoupila Bělá pod Pradědem.

Zábřeh zůstává na pětistovce

V Zábřehu zůstane v letošním roce poplatek za likvidaci odpadu na pěti set korunách za osobu. V poplatku je zahrnutý pravidelný svoz popelnic a kontejnerů, velkoobjemový svoz, provoz sběrných dvorů, svoz bioodpadu, vánočních stromků či separovaných odpadů.

Část nákladů je i nadále sanována z městského rozpočtu. Při pokrytí skutečných nákladů by bylo město oprávněno vybírat až 681 Kč na osobu.