„Odběry plazmy bývají někdy laickou veřejností považovány za něco méně hodnotného než odběry plné krve. Jde však o hrubý omyl. Plazma hraje v moderní medicíně stejně nezastupitelnou roli při záchraně lidských životů stejně jako plná krev," vysvětlila Hana Szotkowská, mluvčí zdravotnického holdingu Agel, pod který spadá i Transfúzní služba Šumperk.

Zájemce o účast v soutěži vyplní přihlášku, kde mu lékaři potvrdí počet odběrů plazmy. Slosování o plazmové televize se uskuteční na začátku prosince.

„Dárci darují krev i plazmu proto, aby pomohli zachraňovat životy kolem nás. Touto akcí chceme dárce plazmy podpořit a poděkovat jim za jejich solidární postoj. Chceme současně dárcovství plazmy zviditelnit, neboť hraje v moderní medicíně stejně nezastupitelnou roli. Tuto skutečnost se snažíme dlouhodobě vysvětlovat pomocí různých komunikačních nástrojů," vysvětlil manažer pro marketing Transfúzní služby Marek Pavliš.

Transfúzní služba se neustále snaží dárce motivovat k odběrům a současně rozšiřovat dárcovskou základnu. Každý již registrovaný dárce, který přivede dárce nového, tak například dostane jako poděkování láhev vína.

Dárci krve a plazmy však mají nárok i na celou řadu dalších výhod. „Kromě studijního a pracovního volna s náhradou mzdy dárce získá proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitaminy od své zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet ze základu daně z příjmu, a to za každý odběr dva tisíce korun," doplnil Marek Pavliš.

Dárcem krve a plazmy se může stát každý zdravý člověk ve věku od osmnácti do pětašedesáti let. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na Transfúzní službě.