Smlouvy mezi jednotlivými městy a investorem, jímž je právě VHZ, jsou pro pokračování obřího projektu na stavbu kanalizace v pěti městech okresu za více než jednu a půl miliardy korun klíčové. Bez nich by nebylo možné získat dotaci ani zahájit práce.

Zábřežská část projektu v číslechNáklady 692 milionů bez DPH
Dotace 523 milionů
Podíl VHZ 94 milionů
Podíl města 75 milionů
Rekonstrukce sítě 13,4 kilometru
Nová kanalizace 22,8 kilometru

V minulých dnech ale bylo kolem tohoto dokumentu pořádně rušno. Části akcionářů vodohospodářské společnosti, kterými je osmadvacet měst a obcí regionu, se nelíbil původní návrh smlouvy, který Zábřeh předložil představenstvu VHZ.

Proti byla především Mohelnice. „Ty podmínky a obsah smlouvy byly pro nás šokem. Jednak je Zábřeh předložil na poslední chvíli a jednak představa Zábřeha, že nebude za nic odpovídat a dokonce může od smlouvy odstoupit, jsou zcela nepřijatelné," sdělila starostka Mohelnice Jana Zwyrtek Hamplová.

Mohelnici se na svou stranu podařilo získat i další členy představenstva VHZ, takže smlouva mezi Zábřehem a společností na poslední chvíli doznala změn. „Jednání bylo mnohahodinové. Snažili jsme se Zábřehu vysvětlit, že jeho přístup ohrožuje akci i Zábřeh samotný, je sobecký a lehkovážný, pokud jde o termíny," řekl místostarosta Mohelnice Aleš Miketa, který je členem představenstva VHZ.

Starosta Zábřeha František John se brání, že město koncipovalo některé pasáže smlouvy především podle požadavků banky, u níž si město vezme úvěr pětasedmdesát milionů korun na zaplacení svého podílu na investici.

„Myslím, že jsme si vše se zástupci ostatních měst vyjasnili. Jde o to, že banka po nás požaduje určité podklady, které má k dispozici VHZ a my je potřebujeme získat. Také možnost odstoupit od smlouvy by platila pouze v případě, že bychom nemohli plnit podmínky vůči bance nebo v případě, že by nedošlo k navýšení základního kapitálu VHZ, kterým by se zhodnotil podíl města tím, že získá více akcií," vysvětlil František John.

Po složitých jednáních představenstvo VHZ smlouvu se Zábřehem v pátek 10. ledna schválilo. Pro Zábřeh je důležité, že v ní zůstal požadavek, že společnost VHZ zaplatí vybudování přípojek k jednotlivých odběratelům v případě, že se změní trasa kanalizace.

V opačném případě by hrozilo, že se lidem zvýší náklady a k nové kanalizaci se nebudou chtít připojit. „Pro nás to byla zásadní věc, bez toho jsme nechtěli do projektu jít. Zároveň jsme chtěli mít tuto otázku vyřešenou, abychom tak předešli případným problémům v budoucnu," řekl starosta John.

Právě na problému s přípojkami se přitom zadrhla příprava a schvalování smlouvy mezi Zábřehem a VHZ. Všechny podklady pro rozhodnutí o přidělení dotace přitom musejí být na ministerstvu do poloviny ledna. Zábřežští zastupitelé zasednou právě 15. ledna, tedy na poslední chvíli.

Ministerstvo zemědělství ale dalo teprve v polovině prosince jasné stanovisko, kdo má přípojky v případě přeložení vedení platit. „Pak jsme teprve mohli začít připravovat materiály pro zasedání a svolat pracovní schůzku zastupitelů. Termín 15. ledna pro veřejné zasedání jsem zvolil s ohledem na to, že chci, aby byla co největší účast zastupitelů. V jiný den by to byl problém," objasnil František John.

Podle něj ale projekt nebude ohrožen ani v případě, že by zastupitelé smlouvu na mimořádném jednání neschválili. „Pro rozhodnutí o přidělení dotace je klíčové, že máme zajištěné financování. Smlouvu s bankou jsme podepisovali na začátku ledna a už jsme ji předali VHZ," doplnil starosta John.

Mimořádné jednání zábřežského zastupitelstva, jehož jediným bodem bude smlouva mezi městem a VHZ, začíná ve středu 15. ledna v šestnáct hodin. Výjimečně se nebude konat v kině Retro, ale ve velké zasedací místnosti městského úřadu na Masyrykově náměstí.