„Pro město je smlouva nevýhodná, dostává nás do vazalské pozice, je přítěží toho, abychom byli pro Wanemi rovnocenným partnerem,“ míní zastupitelé Pavel Trhal a Jiří Černý (oba nez.). Reagují na to, že firma už smluvní sankci uplatnila a požaduje po městě dva a půl milionu korun.

Po říjnových volbách mají odpůrci záměru Wanemi v zastupitelstvu převahu a dalo se čekat, že udělají všechno pro to, aby město nemuselo firmě prodat slíbené pozemky v průmyslové zóně. Schválená smlouva o prodeji už jen čekala na podpis bývalého starosty Zdeňka Koláře, ten ji ale nepodepsal; využil situace, kdy se firma o den zpozdila se zaplacením kupní ceny. Bez jeho vědomí smlouvu 9. listopadu, den před ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva, podepsal místostarosta Lubomír Sommer.

Zastupitelé okamžitě spustili lavinu kroků, které měly vývoj zvrátit. Na příklad byla podána žaloba na zrušení čerstvě podepsané smlouvy.

Firma Wanemi reagovala v prosinci tím, že město vyzvala k zaplacení pokuty. Napočítala pět porušení smlouvy o spolupráci a žádala dva a půl milionu korun.

„Musíme si vypovězením té smlouvy uvolnit ruce, vyhnout se tomu, aby po každém našem dalším kroku následovaly hrozby pokutou,“ řekl při jednání zastupitelstva 9. února Jiří Černý.

Návrh vypovědět smlouvu sice neuspěl, ale zřejmě jen proto, že se s ním počítá až na příští zasedání v březnu. Případná výpověď stejně vždycky platí až od dalšího čtvrtletí. Mezitím se zastupitelé znovu sejdou a budou se věcí zabývat. Na stole mají právní rozbor situace, který si město za padesát tisíc korun objednalo u expertů z Právnické fakulty v Brně.

Posudek radnice nezveřejnila, ale z dostupných informací vyplývá, že pro město nevyznívá příznivě, i když jednoznačnou odpověď nedává. Tu by ostatně vynesl až soud.

Univerzitní experti upozorňují na rizika, kterým se město svými kroky proti firmě Wanemi vystavuje. Mimo jiné také uvádějí, že podpis místostarosty Sommera na smlouvě je z hlediska práva v pořádku. Jiné je ovšem hledisko politické.

„Jsme připraveni na všechny varianty, s kterými město přijde. Doufáme, že s námi bude jednat, než se skutečně rozhodne smlouvu vypovědět. A pokud dá naopak přednost spolupráci, my samozřejmě od vymáhání pokut upustíme,“ řekl mluvčí Wanemi Petr Vintrocha. Dodal, že sankce firma uplatnila jen pro to, aby město konečně začalo brát smlouvu o spolupráci vážně.

I kdyby město skutečně smlouvu o spolupráci zrušilo, neznamená to stop chystané stavbě papírny. Pozemky jsou prodány, a i kdyby se městu podařilo schválený prodej zrušit (a odůvodněním, že Wanemi zaplatila se zpožděním), stále platí smlouva o smlouvě budoucí z roku 2006. V ní se město zavázalo firmě pozemky prodat.

Pět kroků, kterými podle Wanemi město Zábřeh porušilo smlouvu o spolupráci

1. Návrh na vydání předběžného opatření ze dne 12. 11. 2010. Opatření mělo směřovat k tomu, aby soud zakázal městu nakládat s pozemky v průmyslové zóně, tedy celý proces převodu zastavit.
2. Podání žádosti o zpětvzetí návrhu na vklad vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí ze dne 12. 11. 2010
3. Žaloba o určení neplatnosti kupní smlouvy na koupi pozemků v průmyslové zóně Leštinská, kterou podepsal místostarosta Lubomír Sommer 9. 11. 2010. Žaloba byla podána 19. 11. 2010
4. Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy na koupi pozemků pro realizaci ozelenění, kterou podepsal místostarosta Lubomír Sommer 9.11.2010. Žaloba byla podána 19. 11.2010
5. Návrh na přerušení řízení o vkladu vlastnického práva a předkupního práva v katastru nemovitostí v případě smluv podepsaných 9. 11. 2010.

O CO JDE V KAUZE WANEMI?

Firma Wanemi CZ chce v Zábřehu postavit papírnu na výrobu vlnité lepenky a energetický zdroj, který bude na výrobu energie a páry používat biomasu - odpad z dřevařské výroby a z těžby dřeva.

Město firmě slíbilo pozemky v průmyslové zóně, smlouvu s ní uzavřelo v říjnu 2006. Vzápětí se zvedla vlna protestů proti záměru.

Jeho odpůrci se obávají zhoršení životního prostředí, zdravotních rizik, dopravního zatížení, hluku a snížení cen nemovitostí. Bojí se také toho, že firma v budoucnu přejde na spalování komunálního odpadu.

Odpůrci se snaží celý projekt zastavit. S tímto programem vyhráli v říjnu 2010 i komunální volby v Zábřehu.

Vše o kauze Wanemi ZDE