Člověk má odtud Jeseníky má jako na dlani. I když se nachází ve městě, je vlastně na vesnici. A právě tady, na pětihektarovém pozemku, má podle představ developera vyrůst pětapadesát rodinných domů.

Novou čtvrť chce na Skaličce, v místní části Zábřehu, vybudovat firma OP servisní se sídlem v Olomouci. Nacházet se má jižně od silnice do Ráječku na ploše mezi současnou zástavbou, vodojemem a remízkem.

Strategické místo

„Cílem je podpořit populační vývoj města Zábřeh v budoucích letech příchodem nových rezidentů a snižováním počtu vystěhovaných obyvatel vytvořením dostatečné nabídky ploch pro bydlení v návaznosti na stávající zástavbu,“ stojí v oznámení o záměru v systému EIA.

Lokalita je podle firmy pro bydlení atraktivní pro blízkost města, dobrou dopravní dostupností a vazbou na sportovně-rekreační plochy a krajinu na hranici mezi Hanou a Jeseníky.

„Kromě strategického umístění obytné zóny v blízkosti města Zábřeh je lokalita optimální rovněž z hlediska umístění vzhledem ke stávající zástavbě, vhodné dopravní dostupnosti, z hlediska jasných vlastnických vztahů k pozemkům, existujících inženýrských sítí a odpovídajícího vymezení ploch v územním plánu obce,“ stojí dále v oznámení o záměru, který řeší výstavbu komunikací, sítí a další infrastruktury.

Podle starosty Zábřehu Františka Johna je plocha v územním plánu určena k zastavění již delší dobu. „Měli jsme v této lokalitě požadavky co se týká pitné vody, vybudování chodníků, odkanalizování. Ještě máme požadavky na veřejné prostory, aby zde nevznikly jen parcely pro rodinné domy, ale také veřejný prostor. Chceme také, aby zůstala zachována určitá prostupnost krajiny, aby ulice byly průchozí. Musíme tam najít rozumné řešení schůdné pro obě strany,“ řekl.

Nutná stavba nového napojení

V Zábřehu přitom nejde o jedinou velkou plochu určenou k zástavbě. Jiný developer již dříve oznámil záměr zastavět prostor mezi sídlištěm Krumpach, Sokolskou ulicí a ulicí Pod Račicí. Na sedmi a půl hektarech má vyrůst 25 rodinných domů, 13 řadovek, pět dvojdomků a stejný počet bytových domů.

V tomto případě město již zaregistrovalo zastavovací studii. Dokumenty tohoto typu řeší rozparcelování pozemků, umístění veřejných prostranství a sítí technické infrastruktury. Zabývají se i umístěním obytných staveb a požadavky na jejich architektonické řešení. Zastavovací studie je závazná.

Budova Stavoprojektu v Šumperku v dubnu 2024.
Už nebude hyzdit průtah Šumperkem. Stavoprojekt přebudují na byty

Starosta John upozornil, že v tomto případě je nutné vyřešit dopravní napojení. Lokalita by měla být napojena na křižovatku v Koutech novou ulicí kolem bývalé restaurace Na Hrádku.

„Developerovi neumožníme, aby celou lokalitu dopravně napojil nahoře na Sokolskou ulici. Pěší napojení bude přes Krumpach. Nesouhlasíme, aby přes sídliště jezdila auta,“ řekl starosta John.

Deník developera vlastnícího pozemky v Krumpachu oslovil. Dotazy na trvání záměru a harmonogram výstavby ale zůstaly bez odpovědi.