Sdružení, které vzniklo účelově a má několik desítek členů, se ve smlouvě zároveň zavázalo kostel opravit, vybavit potřebným mobiliářem a vrátit ho farnosti zpět. To vše by chtělo stihnout do dvou let.

„Stojíme na začátku velmi náročné cesty. Zatím jsme vyřešili administrativní záležitosti, jednáme s krajem, památkáři, připravujeme žádosti o granty. Dalším zdrojem financování je veřejná sbírka zahájená 1. ledna,“ řekl člen řídícího výboru sdružení František John.

Rekonstrukce si vyžádá asi osm a půl milionu korun. Letos bude nejdražší oprava stropních konstrukcí za jeden a půl milionu. Počítá se také s přístavbou sakristie a výměnou oken.

Příští rok by přišly na řadu zejména vnitřní malby, nová dlažba a osvětlení, oprava varhan a restaurování oltářů.

To vše ale za předpokladu, že se podaří dát dohromady potřebné finance. Některé přislíbené peníze jsou nejisté.

Například zábřežští radní schválili na kostel dotaci půl milionu korun, ale mají podmínku: do června musí sdružení prokázat, že má k dispozici 70 procent letošního rozpočtu na opravu. Zatím má na kontě necelých čtyři sta tisíc korun.

Kostel svaté Barbory je uzavřený asi dvanáct let. Za tu dobu provedla farnost základní záchovné práce, na příklad ošetření krovů. Hotové jsou také restaurátorské práce na vzácném souboru obrazů křížové cesty.

Arcibiskup si vyhradil právo vyjadřovat se ke všem klíčovým otázkám rekonstrukce, jak je na příklad řešení interiéru. Ten může doznat velkých změn.

Na fakultě architektury VUT Brno se připravují tři na sobě nezávislé studie, na vlastním návrhu pracuje šumperský architekt Jiří Valert.

A z 90. let jsou k dispozici studie architektů Josefa Indry a Petra Fabiána. Ten navrhoval zazdít presbytář, vytvořit z něj samostatnou kapli a oltář přesunout do středu boční stěny s tím, že lavice by byly uspořádány před ním do půlkruhu.

Svatá Barbora, přesněji její presbytář, patří k nejstarším památkám ve městě. Pochází z 15. století. Věž je už renesanční s barokní úpravou a nová loď kostela byla dokončena v roce 1774. Je širší než původní stavba.

Ta byla kvůli havarijnímu stavu stržena, stejný osud měl čekat i věž a zůstat měla jen kaple vytvořená z presbytáře. Nakonec ale tehdejší farnost rozhodla o zachování a opravě svatostánku. O 230 let později stojí farnost před podobným úkolem.

„Obracíme se na všechny, kdo by chtěli pomoci radou či jiným způsobem. Mohou tak učinit v sídle našeho sdružení v Katolickém domě,“ řekl člen dozorčí rady Svaté Barbory Josef Klimek.