Loňská žádost o dotaci ministerstva pro místní rozvoj z programu, který je určen na podporu hospodářsky slabých regionů, nevyšla.

Mariánský morový sloup patří k dominantám města. Postaven byl v roce 1713 jako poděkování za to, že město bylo uchráněno od moru.

Sloup je uzavřen ve čtvercové zahrádce, v jejíchž rozích stojí na pilířcích čtyři patroni – světci Jan Nepomucký, Florián, Šebestián a Roch. Vrchol sloupu zdobí socha Panny Marie na půlměsíci. Sloup má narušenou statiku, potřebuje také očistit a zakonzervovat povrch včetně soch.

„Město má připravenou projektovou dokumentaci, vydáno je i stavební povolení na rekonstrukci, schválen je i postup podle restaurátorského záměru akademického sochaře René Tikala. Odhadované náklady činí asi 1,3 milionu korun,“ uvedl mluvčí zábřežské radnice Milan Kratochvíl.

Minimální výše krajské dotace je dvě stě tisíc, maximální pak půl milionu korun.