Šestikilometrový obchvat povede přes území čtyř obcí. Trasován je přes pozemky či stavby pětatřiceti firem a bezmála tří stovek lidí. Pokud půjde vše hladce, očekává krajský úřad vydání územního rozhodnutí ještě letos v létě.

„Ke dni 1. srpna 2023, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů, ukončí krajský úřad dokazování a bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. Krajský úřad poskytuje účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovuje lhůtu sedmi dnů po datu 1. srpna 2023. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí,“ informoval úřad ve vyhlášce o zahájení územního řízení.

Obchvat Zábřeha povede přes trať i řeku

Obchvat Zábřehu naváže na obchvat Zvole. Překoná železnici a Moravskou Sázavu, poté se stočí severozápadněji. Silnici Rájec – Leština, železniční vlečku do Vápenky Vitošov a část areálu obalovny překoná stometrový most.

Kontrolní den na obchvatu Bludova 29. března 2023.
Po obchvatu Bludova ještě letos. Myšlenka tunelu pod sedlem znovu ožívá

„V těsné blízkosti areálu obalovny firmy Strabag, která bude odsunuta, se nachází železniční vlečka do vápenky Vitošov a vlečka do areálu firmy Navos. Aby nebyla dotčena tato druhá vlečka, je nutné provést v souběhu přeložky silnice I/44 a vlečky do areálu firmy Navos vyztužené zemní těleso,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic v popisu stavby.

Trasa čtyřproudé silnice bude dále křížit cestu do Leštiny s cyklostezkou a cestu do Lesnice. Další stometrový most překlene silnici do Postřelmova a železnici do Šumperku, kde se trasa napojí na již existující obchvat Postřelmova.

Dvě mimoúrovňové křižovatky

Součástí stavby s předpokládanou cenou 2,6 miliardy korun bez DPH jsou dvě mimoúrovňové křižovatky na obou koncích trasy: u Zvole a severovýchodně od Zábřehu. Město Zábřeh usilovalo o vybudování třetí v místě křížení obchvatu s Leštinskou ulicí. „Zatím se alespoň podařilo, že v tom místě bude rezerva pozemků,“ poznamenal starosta Zábřehu František John.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje dokončení obchvatu Zábřehu v roce 2029. Ve stejném roce by měl být dokončen i obchvat Libivé. Za šest let by tak měla být „dálnice do Jeseníků“ kompletní. Dvaadvacetikilometrovou trasu z Mohelnice do Šumperku řidič zvládne za dvanáct minut oproti dnešním třiadvaceti. Od Globusu v Olomouci bude řidič v Šumperku za půl hodiny.

Mosty na stávajícím obchvatu dožívají

Zábřeh na rozdíl od Bludova či Libivé tolik netrápí tranzitní doprava. Tu z centra již desítky let odvádí obchvat města. Přesto bude čtyřproudá komunikace pro místní důležitá. Mosty přes Lesnickou a Postřelmovskou ulici na stávajícím obchvatu dožívají.

Psali jsme zde:

Most přes Postřelmovskou ulici a železniční trať do Šumperku je starý asi jen 30 let, přesto potřebuje zásadní rekonstrukci.
Oprava mostů zavře důležitý obchvat, auta pojedou po provizorní silnici

Pokud je bude nutné opravit dříve, než vznikne nová čtyřproudovka, bude velmi složité vést dopravu jinudy. Centrum města by kolony aut zcela ucpaly, bude tak zřejmě nutné postavit provizorní komunikace.

„Myslím, že se obchvat Zábřehu měl dělat před Bludovem. Visí nad námi Damoklův meč v podobě rekonstrukce mostů na tom současném. Původně se předpokládalo, že dálniční obchvat bude postaven dříve, než dožije nadjezd nad Lesnickou ulicí. Pokud by se rekonstruoval nadjezd, aniž by byl v provozu nový obchvat, byla by to katastrofa,“ soudí starosta John.