V roce 2005 rozdělilo město žadatelům čtvrt milionu korun a pak každý rok částku zvyšovalo až na 802 tisíce v roce 2008. O rok později v souvislosti s krizí grantový balík zhubl na půl milionu a v roce 2010 se na kontě grantů objevila nula.

Letošní balík peněz sice není velký, rozdělovat se bude dvě stě tisíc korun, ale pro některé žadatele to znovu znamená velkou pomoc. Kvůli zastavení podpory města totiž museli značně omezit svou činnost nebo zeštíhlit některé akce.

„Už dvacet let pořádáme v Zábřehu příjezd Mikuláše a s nadílkou na náměstí. Chystali jsme pokaždé kolem tisíce balíčků. Rok co rok jsme na to od města dostávali kolem patnácti tisíc korun. Loni jsme i přes nulovou podporu akci uspořádali, ale děti to pocítily na podstatně chudší nadílce,“ řekl Josef Klimek ze spolku Metoděj.

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo mohlo díky dřívějším dotacím města zaměstnat vedoucí centra a zajistit trvalý nájem v Katolickém domě. Dotace se postupně snižovaly, ale pro občanské sdružení byly důležité jako zdroj doplnění grantu ministerstva. Ten smí pokrýt maximálně 70 procent rozpočtu organizace.

„V roce 2010, kdy město nevypsalo vůbec žádné grantové výzvy, se naše situace zdála kritická. Nakonec přišla pomoc od Olomouckého kraje. Velmi doufáme, že letos se nám podaří získat od města alespoň drobný příspěvek. Moc by nám pomohl při dofinancování ministerského grantu,“ řekla předsedkyně sdružení Markéta Kroulová.

Zájemci o grant mohou své žádosti podat nejpozději do 31. března. Podmínky a formuláře jsou k dispozici na odboru školství radnice nebo na webových stránkách města.

„Obnovením grantové politiky dalo město najevo, že si práce organizací, které obohacují kulturní, společenský a sportovní život v našem městě, váží a počítá s nimi. Výše částky bohužel odráží současnou ekonomickou situaci města,“ řekl starosta František John (KDU-ČSL).

Sousední Mohelnice dříve přispívala žadatelům o granty částkou maximálně do dvaceti tisíc korun. Od loňského roku systém s přesně stanovenými pravidly zrušila, v rozpočtu má ale na podporu různých aktivit dvě stě tisíc korun. Žádosti radní posuzují případ od případu.

Město Šumperk letos rozdělilo na grantech jeden a půl milionu korun.