Projekt počítá zatím se zhruba patnácti malometrážními byty. V domě se bude nacházet i společenská místnost, kterou obyvatelé využijí jako místo setkávání i pro různé zájmové aktivity.

„Zábřeh nyní jeden dům s pečovatelskou službou má, ale o tento typ bydlení je stále velký zájem v souvislosti s tím, že seniorů přibývá,“ řekl zábřežský starosta František John.

Bývalá škola v místní části Krumpach svému účelu sloužila přes sto let, nyní je budova delší dobu prázdná a její stav není již příliš dobrý.

„Objekt jsme prodávat nechtěli, důvodem byly obavy, aby zde nevznikla ubytovna pro nepřizpůsobivé. Zvažovali jsme rekonstrukci, ale jako výhodnější se jeví demolice a pak nová stavba,“ dodal František John.

Seniorský dům bude architektonicky zapadat do okolní zástavby. Objekt bude bezbariérový a počítá se také s tím, že nájemníci budou využívat pečovatelskou službu. Bydlení v něm bude také energeticky méně náročné a ekologické. To znamená také možnost dostupnějšího bydlení pro penzisty, kteří po smrti partnera zůstali sami ve větším bytě a na bydlení jim tak padne většina důchodu.

„I když zde budou fungovat různé sociální služby, cílovou skupinou jsou lidé, kteří jsou stále ještě soběstační,“ doplnil František John.
Stavbu dalších dvou podobných zařízení radnice plánuje v prostoru za bývalou porodnicí a nedaleko sídliště Krumpach.

„Bude se jednat o menší objekty, kde by mělo být příjemné bydlení s možností komunitního života,“ nastínil zábřežský starosta. Všechny nové byty zůstanou ve vlastnictví města, s jejich budoucím prodejem město nepočítá. Zábřeh má v současné době kolem čtyř stovek městských bytů.

Bydlení pro seniory chce zábřežská radnice vybudovat za pomoci evropských dotací. Financování podobných projektů je nyní aktuálním trendem. Stejnou cestou se například pouští i obec Dolní Studénky, kde chtějí malometrážní byty získat přestavbou a rekonstrukcí renesančního zámečku. Také při tomto projektu by měly velkou část nákladů hradit evropské peníze.