Nová komunikace navazuje na Strejcovu ulici, z níž vede k obchvatu Postřelmova. U něj se přes potok Rakovec klene nový most. Odtud mohou lidé podejít čtyřproudou silnicí ke kapli svatého Františka a pokračovat dál do Postřelmova.

Cesta není klasickou cyklostezkou. Jedná se o účelovou komunikaci, na níž mají zakázán vjezd motorová vozidla. Otevřená je tak pěším, cyklistům a když v zimě napadne sníh, tak i běžkařům. Zároveň ji mohou využívat zemědělci pro průjezd techniky na přilehlá pole.

„Dřív tu byla jen rozbitá polňačka, která končila kousek za rovenským obchvatem. Pěšky se do Postřelmova nedalo dostat vůbec, na kole jen po hlavní silnici, kde jezdí spousta aut a je to nebezpečné,“ popsala paní Alena, která žije na blízkém sídlišti Severovýchod.

Otevřením nové cesty se pěším a cyklistům otevřela kromě Postřelmova i cesta do dalších obcí. Po síti již existujících polních cest lze dojít na okraj Rovenska, do Postřelmůvku a po dokončení obchvatu Chromče až do této obce.

„Krajina ve směru na Postřelmov byla pro rekreační využití nepřístupná. Původní takzvaná městská cesta byla v době kolektivizace zrušena a z velké části rozorána. Díky nově vybudované komunikaci, která je její v trase, se město opět propojilo s krajinou. Město zde plánuje vysázet stromy a doplnit další prvky pro zatraktivnění krajiny, pro vyžití pro pěší i cyklisty, pro procházky i sportovce,“ uvedl starosta Zábřehu František John.

Bystrému pozorovateli neunikne, že pohledovou osu v Zábřeze zakončuje věž kostela. Na druhé straně této osy stojí kaplička svatého Františka, dnes však skryta za čtyřproudým obchvatem. „Do závěru umístíme jiný prvek, abychom respektovali krajinný barokní koncept,“ doplnil starosta John.

V blízké době by se v této části Zábřehu nemuselo jednat o jediný vstřícný krok k pěším a cyklistům. Samosprávy Zábřehu a Rovenska připravují výstavbu smíšené stezky mezi oběma obcemi.