Mezi Leštinskou ulicí, čistírnou odpadních vod a areálem Separex v Zábřehu se zelená pole. Ve skutečnosti jde o průmyslovou zónu. Podle katastru nemovitostí je jejím vlastníkem Město Zábřeh. Nad budoucností lukrativních parcel však visí otazník.

Na devíti hektarech přiléhajících k železniční vlečce má vzniknout papírna a energetický zdroj firmy Wanemi. Společnosti však má připadnout i dalších dvanáct hektarů, tedy prakticky celý zbytek průmyslové zóny. Stát se tak má poté, co společnost pro svůj záměr získá územní rozhodnutí.

O odvolání zatím není rozhodnuto

Odvolání proti územnímu rozhodnutí, které vydal v lednu 2019 stavební úřad v Šumperku, řeší krajský úřad Olomouckého kraje. Jako zatím poslední do celého procesu promluvilo město Zábřeh, které prostřednictvím advokátní kanceláře upozornilo na nesoulad záměru Wanemi s územním plánem.

Krajský úřad zatím o odvolání týkající se záměru společnosti Wanemi nerozhodl. „Řízení je ve fázi před vydáním rozhodnutí. Kdy bude rozhodnutí vydáno, zatím nelze vzhledem ke značnému rozsahu spisu říci,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová. Územní řízení se táhne od roku 2009.

Město Zábřeh uzavřelo s firmou Wanemi v roce 2010 smlouvu, že společnosti prodá pozemky za cenu 130 korun za metr. Už tehdy se mezi zastupiteli ozývaly hlasy, že cena je nepřiměřeně nízká. O to nevýhodněji se pro město jeví dnes. Například v roce 2019 radnice prodávala pozemky v jiné průmyslové zóně za čtyři sta korun za plošný metr.

Kritika z řad zastupitelů

„Když budou mít (firma Wanemi, pozn. red.) platné územní rozhodnutí, vejde v platnost smlouva o smlouvě budoucí, kde jsme se šíleným způsobem zavázali, že jim prodáme dalších deset hektarů s tím, že na tom pozemku položíme inženýrské sítě a zřídíme tam dopravní komunikace. My bychom za ten pozemek nedostali vůbec nic. To je naprosto šílené,“ upozornil na posledním jednání zastupitelstva v Zábřehu zastupitel Jiří Černý, který byl od začátku kritikem záměru firmy.

Starosta Zábřehu František John, který záměr rovněž od počátku kritizoval, připustil, že celá záležitost je velmi nepříjemná.

„Ve smlouvě o smlouvě budoucí ani nebylo definováno, do kdy je ta nabídka platná. Nicméně říká, že v okamžiku, kdy společnost získá územní rozhodnutí, má nárok na další pozemky včetně dalších podmínek. Což by bylo velmi nepříjemné. Kdyby společnost územní rozhodnutí získala a přišla s tím, abychom jim dali pozemky, že nám je zaplatí, nedovedu si jako starosta představit, že bych zastupitelům s čistým svědomím řekl, o tomto hlasujme a vydejme jim to za podmínek z roku 2009, a to i těch finančních,“ řekl.

Firma má stále zájem budovat

Doplnil, že pokud by město firmě pozemky neprodalo, celá záležitost by pravděpodobně skončila u soudu.

Firma loni na podzim potvrdila, že zájem vybudovat v Zábřehu papírnu a energetický zdroj stále má. Podle předsedy jejího představenstva Aleše Žáka dává celý koncept ještě větší smysl než před lety, a to i ekonomicky.

Evropské i české orgány například v posledních letech přijaly legislativu, která podporují recyklaci druhotných surovin v zemích jejich původu.

„U sběrového papíru je cílem zpracovat zhruba 58 procent všeho vybraného papíru v České republice. V tuto chvíli se ročně sebere milion padesát až milion sto tisíc tun sběrového papíru. Zpracovat by se mělo kolem šesti set tisíc tun. Česko má v tuto chvíli kapacity ve výši dvě sta tisíc tun, papírna v Zábřehu by je navýšila na zhruba padesát procent,“ vypočetl Aleš Žák.