Původně byla v rozpočtu na investice vyčleněna částka 120 milionů korun, nyní je to 166 milionů. Navýšení je kryto zůstatky z minulých let.

"Navýšení se týká projektových úkolů, které byly kryty rozpočtem minulého roku a spolu s pracemi je převádíme do roku letošního. Důvodem je mimo jiné potřeba zajistit finance před vypsáním výběrových řízení či víceletá realizace projektů,“ sdělil starosta města Zábřehu František John.

Zastupitelé navýšili výdaje na řadu projektů. Na rekonstrukci komunikací a chodníků přibylo 5,2 milionu korun, na rekonstrukci kulturního domu vzrostla částka o patnáct milionů, na řešení areálu Základní školy Boženy Němcové městský parlament přidal 1,3 milionu korun.

Na koncepci areálu městského hřbitova bylo zapojeno 24 milionů korun.