Rozpočet na příští rok je navržen se schodkem 167 milionů korun. Saldo je kryté ze zůstatků minulých let. Na investice město vyčlenilo 120 milionů korun.

„Soustředíme se na investiční akce a hledáme na ně dotační zdroje. Současně jsme zodpovědným hospodařením v minulých letech vytvořili finanční rezervu, kterou můžeme nyní zapojovat k realizaci těchto projektových úkolů,“ sdělil starosta Zábřehu František John. 

Výdaje na investice zahrnuté v rozpočtu na rok 2019
Cyklostezka Zábřeh – Leština, 10,9 milionu korun
Opravy chodníků a komunikací po rekonstrukci sítí, 25 milionů korun: v příštím roce by měla přijít na řadu například ulice Smetanova.
Kanalizace a vodovod ve Václavově, 11,7 milionu korun: investice VHZ Šumperk, na které se bude finančně podílet město Zábřeh. V následujících letech je plánovaná rekonstrukce povrchů.
Zateplení ZŠ Boženy Němcové, 18,5 milionu korun: Zateplení a výměna oken pavilonové školy, rozdělena do tří etap. V příštím roce je plánovaná druhá etapa, zateplení dvou pavilonů.
Rekonstrukce stadionu, 6 milionů korun: 3 miliony jsou plánovány na poslední etapu rekonstrukce kuželny, zbytek na dofinancování rekonstrukce probíhající atletického oválu a atletických sektorů.
Park Knížecí sady, 4 miliony korun: v případě zisku dotace výsadba stromů, dále výstavba oválu pro rekreační využití (inline, odrážedla) a výstavba cestiček.
Rekonstrukce smuteční síně na zábřežském hřbitově, 24 milionů korun.