„Starý plán z konce 80. let neřešil ani celé území města, natož jeho místní části, jako je Hněvkov nebo Vávlavov. Nový plán už zahrnuje všechny katastry. To je první změna,“ informoval Václav Doležal z odboru rozvoje radnice.

Hlavní novinkou je to, že plán stanoví nové rozvojové plochy pro bydlení a průmysl.

„Průmyslu má nově sloužit 51 hektarů po pravé straně silnice od rondelu směrem na Šumperk. Těsně podél silnice je pás pro občanskou vybavenost, tedy obchody a služby. Pro bytovou výstavbu je nově určeno 28 hektarů na různých místech přímo v Zábřehu a po třech hektarech v Pivoníně, Václavově a Hněvkově,“ doplnil Doležal.

Bývalé areály podniků Hedva a Perla se mají postupně změnit v plochy pro bydlení, služby a obchod.

Úterní veřejné projednání je poslední možností pro občany, kteří mají k plánu připomínky. Mnozí této šance také využijí.

„Jednou z chyb je to, že návrh územního plánu vůbec neřeší regulaci rozvojových ploch, mimo jiné výšku budov. Pro rozvoj města a jeho životní prostředí to může mít fatální důsledky,“ uvedl Zábřežan Petr Wolf.

Pokud se město s připomínkami nevypořádá podle jejich představ, chtějí odpůrci územního plánu podat žalobu ke správnímu soudu. Ten musí rozhodnout do 30 dnů.

Nejprve ale bude územní plán schvalovat městské zastupitelstvo. Pokud projde navržené znění, ztratí smysl jeden ze sporů, které provázejí přípravu stavby papírny a spalovny firmy Wanemi. Spor se týká toho, jestli stavba je, či není v souladu s územním plánem. Podle radnice s ním v souladu je, podle odpůrců stavby ale projekt nedodržuje povolenou výšku budov, která překračuje nyní stanovený limit 18 metrů (vše o Wanemi ZDE).

Krajský úřad dal za pravdu odpůrcům a vyzval město, aby své stanovisko přehodnotilo. Radnice to odmítla s tím, že má kraj jako nadřízený orgán rozhodnout.

Návrh nového územního plánu žádnou výšku budov ani jiné regulace průmyslových zón nestanoví.