Obě nové linky budou objíždět celé město tak, aby je mohli využívat lidé ve všech lokalitách, jako jsou sídliště, místní částí Ráječka a Skaličky, základní a střední školy či náměstí a poliklinika. Kamkoli se tak bude chtít cestující dopravit, vždy se bude moci dostat i zpět druhou linkou.

I nadále bude MHD doplňovat příměstská hromadná doprava, ta zůstane také v místních částech Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín a Václavov. Nový jízdní řád vejde v účinnost od 1. srpna.

„Nová koncepce zareagovala například na rozvoj města a s ním související podněty občanů na zbudování nových zastávek, již v loňském roce přibyla zastávka v ulici Dlouhé u motelu, kterou využívají lidé z lokality Trávníky a vlakové zastávky. Druhou nová zastávka je Nemilské ulici,“ sdělil starosta Zábřeha František John.


Nová koncepci spolu s návrhem jízdního řádu radnice představila občanům při veřejném projednání. Celá řada námětů přišla na městský úřad i po tomto setkání a většinu připomínek se ve spolupráci s dopravcem podařilo do nové koncepce zapracovat.

Počet spojů se sníží, obslužnost se zvýší

„Celkový počet spojů se oproti současnému stavu sníží z pětatřiceti na sedmadvacet, ovšem obslužnost všech okrajových částí města se přitom výrazně zvýší. Docílíme tím větší efektivity provozu MHD a mobility obyvatel města“ konstatoval Tomáš Hedrich z odboru rozvoje a územního plánování. Návrhu nové koncepce předcházelo sčítání cestujících či podrobné počítačové analýzy.

Nové jízdní řády včetně mapky se schématem linek městské hromadné dopravy budou doručeny všem občanům spolu s městským zpravodajem. Pro lepší orientaci cestujících byly pro vybrané zastávky vypracované podrobné přehledy se všemi spoji městské a příměstské autobusové dopravy, které v dané zastávce zastavují. Tyto přehledy si mohou občané města stáhnout na webových stránkách města, případně si je mohou také zdarma vyzvednout na podatelnách městského úřadu, v knihovně nebo informačním centru.

Cena jízdného je v rámci Olomouckého kraje jednou z nejnižších. Jednotlivé plné občanské jízdné činí 9 korun a zlevněné 4 koruny. Za měsíční jízdenku zaplatí občané 230 korun, v případě zlevněného jízdného 115 korun. Takovéto nastavení cen a dostupnosti městské hromadné dopravy je možná pouze díky příspěvku města Zábřehu, který činí každoročně zhruba tři miliony korun. Částka je podložená výkazy najetých kilometrů a přepravených osob ze strany dopravce.