Velký reklamní pylon se nachází v ulici ČSA přímo v ústí přechodu pro chodce. Navíc k němu směřují vodicí linie pro slepce.

V podnětu na okresní státní zastupitelství zábřežský starosta argumentuje, že umístěním nepovolené stavby přímo do přechodu pro chodce jsou ohrožováni účastníci silničního provozu.

„Obzvláště nevidomý či slabozraký občan může za současného stavu na konci přechodu pro chodce narazit na ohrazení reklamního pylonu, zavrávorat a upadnout nejen na chodník, ale i do vozovky, kde hrozí nebezpečná kolize s projíždějícími vozidly. Nebezpečnosti situace přispívá i to, že řidiči motorových vozidel mají kvůli pylonu zhoršené rozhledové podmínky,“ stojí v podnětu zaslaném na okresní státní zastupitelství.

Rozměrný reklamní pylon uprostřed přechodu v ulici ČSA v Zábřehu.
Místo nelegálního reklamního poutače v Zábřehu možná odstraní přechod

Podle starosty má šetření, které na základě podnětu bude provádět policie, význam minimálně pro další řízení. Firma, které patří přilehlá nákupní zóna, totiž reklamní sloup vybudovala v rozporu se stavebním povolením a nyní se snaží stavbu legalizovat.

„Chceme udělat maximum pro to, aby se pylon odstranil. Od jeho stavby uplynuly skoro dva roky a nebezpečné místo je tam pořád. Jde mi o to toto nebezpečné místo odstranit,“ dodal starosta John.

Ve stejné době, kdy podal podnět na státní zastupitelství, k věci vydala stanovisko i policie. Její dopravní inspektorát se vyjadřuje k řízení na zrušení přechodu, respektive jeho změnu na místo pro přecházení, a posun tohoto místa mimo pylon.

O zrušení přechodu a vybudování místa pro přecházení opodál usiluje firma, která pylon postavila.

Reklamní poutač v Zábřehu postavili přímo do ústí přechodu. Duben 2022
"Hnusné monstrum". Reklamní poutač postavili přímo doprostřed přechodu

„Z důvodu přehlednosti tohoto úseku (křižovatka, blízkost železničního přejezdu, umístnění dopravního značení), která je důležitá pro informovanost účastníků silničního provozu, vedení dopravních proudů a dané dopravní situace, se jakékoli umísťování reklamních zařízení podél pozemních komunikací nepřipouští a z naší strany nedoporučuje,“ uvedla policie.

„Naše upozornění se opírá na skutečnost, že přechody pro chodce, které navádí chodce, to je i děti, seniory, nebo hendikepované občany, do nebezpečného prostoru pozemní komunikace, mnohonásobně zvyšují možnost způsobení vážné dopravní nehody s tragickým následkem,“ stojí dále ve stanovisku policie.

Stavebníkem pylonu je firma Beta Real Estate CZ. Její majitel žije v Německu a kontakt na něj se Deníku nepodařilo dohledat.