„Byl mi zaslán přípis, že ve výpovědi byly nedostatky. Samotný protokol s výsledky však má zaměstnavatel,“ řekl Janhuba. „Co se týká důvodu jeho odvolání, v tom inspektorát práce pochybení nenašel,“ sdělil k závěrům vyšetřování starosta Kolář.

Důvodem odvolání byly tři dny údajně neomluvené absence v květnu letošního roku. Starosta bývalému tajemníkovi neuznal tři dny dovolené, o kterou Janhuba podle svých slov požádal zavedeným způsobem. Starosta však dovolenky nepodepsal.

Před podáním výpovědi však chyběl formální akt odvolání z funkce, což starosta učinil až 28. července. O tři dny později dostal Janhuba výpověď znovu. Následně zažaloval město pro její neplatnost.

Janhubovi v současnosti běží dvouměsíční výpovědní lhůta, během níž se na úřadě ucházel o náhradní práci. Neuspěl.

„ Jsem doma a pobírám náhradu mzdy. Město pro mě nemělo práci. Jako důvod uvedlo překážky na straně zaměstnavatele,“ řekl Janhuba. „V této chvíli nemáme volnou pracovní pozici,“ reagoval starosta Kolář.

Janhubu ve funkci nahradila dosavadní šéfka finančního odboru Jana Krasulová. Zvítězila ve výběrovém řízení. „Do funkce tajemnice byla jmenovaná prvního září. Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů, dva z nich však byli vyřazeni z důvodu nedostatečné praxe,“ okomentoval průběh řízení starosta Zdeněk Kolář.

Přečtěte si:
Starosta a tajemník spolu válčí

Petr Krňávek