Spor o prodej pozemků, na nichž chce společnost Wanemi vybudovat papírnu a energetický zdroj, zaměstnává soudy už čtyři roky.

V prvním kole u Okresního soudu v Šumperku bylo město úspěšné. Společnost se ale odvolala a Krajský soud v Olomouci jí dal za pravdu. Proti tomuto verdiktu město podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, ale neuspělo, stejně jako s následnou stížností k Ústavnímu soudu.

Podle vedení radnice bylo městu odepřeno právo na spravedlivý proces. „S celou řadou našich argumentů se soudy nevypořádaly. Šlo hlavně o ty nejzásadnější věci, jako je například cena za pozemky, kdy jsme namítali, že nízká cena je veřejnou podporou pro firmu Wanemi," řekl starosta Zábřehu František John.

Aby se město dovolávalo svých lidských práv ve Štrasburku, je naprosto ojedinělý krok. Podle ministerstva spravedlnosti na takovou stížnost ani nemělo právo.

tabulka.

„Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva může podat jen jednotlivec, nevládní organizace nebo skupina osob, kteří se považují za poškozené v důsledku porušení práv a svobod stanovených Evropskou úmluvou o lidských právech. Územní samospráva je považována za vládní organizaci. Její stížnost je tedy neslučitelná s Úmluvou ratione personae, tedy z důvodů osobních," vysvětlila mluvčí ministerstva spravedlnosti Kristina Labohá.

Vedení Zábřehu je přesto přesvědčeno, že stížnost byla opodstatněná. „Město sice je na jednu stranu orgánem veřejné správy, ale je také společenstvím občanů, a ti mají svá práva. Kdyby stížnost podalo občanské sdružení nebo jednotlivec, soud ve Štrasburku by se jí zabýval," je přesvědčen starosta John.

Vedení firmy Wanemi nechtělo poslední neúspěch města příliš komentovat. „Mají samozřejmě právo to zkusit, ale verdikt českých soudů byl jasný, takže k tomu nevidím důvod," řekl jednatel Wanemi Marek Štencl.

Starosta John argumentuje, že soudy sice rozhodly, že smlouvy jsou platné, ale katastr nemovitostí stále nezapsal pozemky na firmu Wanemi. „Řízení stále běží a jsme přesvědčení, že pozemky ani nejdou na Wanemi na katastru zapsat," sdělil František John. Dokud se tak nestane, není Wanemi po právní stránce stále jejich majitelem.

Kvůli neustálým soudním tahanicím se příprava projektu na stavbu papírny a energetického zdroje za více než šest miliard korun vleče už desátým rokem. Společnost Wanemi ale ze svého záměru nehodlá vycouvat. „Nedáváme si žádnou časovou hranici roku či dvou. Náš projekt je nadčasový a chceme ho uskutečnit. Ceny papíru sice kolísají, ale poptávka po něm na trzích je pořád velká," řekl Marek Štencl.

K financování miliardového záměru bude společnost potřebovat silného investora, ani v tom ale není podle Marka Štencla problém. „Máme silného partnera, který je s celou situací seznámený a ví o tom, že příprava takového projektu i vzhledem ke všem okolnostem nějakou dobu trvá," doplnil jednatel Wanemi.

Firma má nyní v ruce především smlouvu o budoucím prodeji pozemků od města, která podle soudů platí. V roce 2008 získala od ministerstva životního prostředí také souhlas v procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Nyní běží řízení o zápisu pozemků v katastru nemovitostí, územní řízení je zatím přerušené.

Proti záměru společnosti se ale dlouhodobě staví mnoho Zábřežanů. Léta proti ní protestují především lidé v místní části Ráječku. Odpůrci papírny zvítězili také v referendu v lednu 2013. Přes 5200 občanů Zábřehu se tehdy vyslovilo pro to, aby město společnosti pozemky v průmyslové zóně neprodávalo. Opačný názor podpořilo jen patnáct stovek lidí.

Jelikož referendum bylo platné, je jeho výsledek pro město závazný a vůlí občanů se při svém rozhodování musejí řídit současní i budoucí zastupitelé. Prodej pozemků ale ovlivnit nemohou, protože v době, kdy se referendum konalo, už byly smlouvy podepsané a soud rozhodl, že platí.