Až do loňského roku dominoval zábřežskému městskému stadionu škvárový ovál. Pocházel z šedesátých let minulého století. V době svého vzniku patřil k republikové špičce.

„V roce 1965 se tu konalo mistrovství republiky dospělých. Sedm a půl hodiny z těch dvou dnů vysílala televize jako přímou reportáž. Pro město to byla obrovská reklama. Atleti v té době tvrdili, že zdejší ovál je na velmi slušné úrovni,“ řekl Miloslav Tempír, předseda Sportovních klubů Zábřeh.

Nyní však škvárový povrch ani stav sportoviště nevyhovoval soudobým standardům.

„Asi před třemi roky jsme se my staří atleti domluvili, že to musíme opravit alespoň natolik, aby tu mohla sportovat školní mládež,“ popsal Miloslav Tempír.

Z několika zdrojů se podařilo se získat bezmála dvacet milionů korun, díky nimž od loňského září začal na stadionu růst nový atletický ovál.

První bude olympiáda

Kromě běžeckých drah zde stavbaři vybudovali i sektory pro technické disciplíny: vrh diskem, koulí, oštěpem, skok do dálky či trojskok. Součástí investice byla instalace elektronického zařízení pro start a zaznamenávání časů v cíli.

„Jedinou závadou je, že ovál má šest drah. Na mistrovství republiky dospělých jich musí být osm. Jsme tu ale omezeni prostorem, a tak jsme rádi i za těch šest,“ poznamenal bývalý atlet.

Na nové dráze se 18. června uskuteční olympiáda mateřských škol, koncem září pak závody školní mládeže a slavnostní otevření.

Ve městě působí nadějný kolektiv dětí, které s atletikou začínají. Díky novému zázemí by mohl být Zábřeh v atletickém světě opět pojem.

„Přejte mi, aby to tak bylo. My bychom hrozně rádi,“ uzavírá Miloslav Tempír.