Boj se z roviny připomínek ke studii vlivu stavby na životní prostředí přesunul jinam. Svědčí o tom webové stránky sdružení.

Nejnověji se terčem pro Ráječské stal měsíčník Nezávislé zábřežské noviny, který začalo v březnu vydávat občanské sdružení Pro město Zábřeh. V lidech z Ráječka vzbudil nevoli článek v prvním čísle vyznívající pro záměr Wanemi, jednak skutečnost, že předsedou sdružení, které noviny vydává, je Karel Macek, zaměstnanec firmy Wanemi. Stránky sdružení Za zdravý Ráječek - ZDE.

„Je to jasný signál, jaké způsoby ovlivňování veřejného mínění v Zábřehu si Wanemi nyní zvolilo! Pod pláštíkem občanské iniciativy se bude prosazovat soukromý záměr silného investora! Do občanů Zábřeha teď bude pod tlakem huštěna propaganda o výhodnosti, ekologičnosti a neškodnosti záměru,“ píše se na webových stránkách Ráječka. Lidé z této čtvrti mají obavy ze zhoršení životního prostředí, protože dolní Ráječek s průmyslovou zónou přímo sousedí.

Firma Wanemi odmítá, že by s novou tiskovinou měla něco společného. „O měsíčníku jsme se dověděli až po jeho vydání. Ze situace nemáme žádnou radost, protože je jasné, že to rozpoutá nové dohady, a my potřebujeme klid na přípravu stavby. Ale Karlu Mackovi jeho aktivity, které dělá ve volném čase, zakázat nemůžeme,“ řekl mluvčí Wanemi Petr Vintrocha.

Občanské sdružení Pro město Zábřeh vzniklo letos v lednu. Vedle vydávání novin, z nichž by měl být od září čtrnáctideník, chce pořádat kulturní, sportovní a společenské akce.

„Noviny jsou financovány z inzerce, placených sdělení a členských příspěvků. Nevidím důvod, proč by naše noviny neměly být nezávislé a proč by v Zábřehu nemohly vedle sebe existovat dvě nebo více tiskovin. Já osobně bych hodnocení ponechal delší čas,“ řekl Karel Macek.

Ten až do loňska pracoval na radnici jako vedoucí odboru informatiky. Úřad opustil po dohodě s vedením města v únoru 2007 poté, co ho radní kritizovali za přípravu akce pokládání chrániček optických kabelů. Akce je jednou z těch, které starosta Zdeněk Kolář předal loni v lednu policii k přezkoumání.