Ustavující sněm nového sdružení zvolil předsedou Miroslava Trávníčka, který studuje práva a zároveň evropská studia a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. „Abychom licenci skutečně získali, musíme mít doporučení oblastní rady a taky poslance ODS z regionu, jímž je Petr Krill. Předpokládáme, že obojí spíš nedostaneme vzhledem ke konstelaci, jaká v oblasti panuje,“ řekl Miroslav Trávníček. Ten byl dva roky členem původní organizace.

O zrušení její licence se svým doporučením postarala oblastní rada ODS. Doporučení přijala nejtěsnější většinou hlasů. „Toto rozhodnutí považuji za politikaření, nikdo nám nebyl schopen vysvětlit, proč nás vlastně zrušili. Chceme dělat pravicovou politiku v místě bydliště, a ne v Chromči, kam jsme přešli, protože to byl jediný způsob zachování členství v ODS,“ vysvětlil snahu o založení nové organizace Trávníček. Zdůraznil, že s komunisty nemají její zakládající členové nic společného stejně jako s osobními konflikty, které zmítají ODS v oblasti. „Situace v ODS mě strašně zklamala. Jsou za ní léta se táhnoucí spory, do jejichž pozadí moc nevidíme. Nechceme to ale vzdát, naopak chceme do ODS nalákat mladé lidi,“ dodal Miroslav Trávníček.

Na ustavující sněm nového sdružení byl pozván i předseda oblasti a náměstek hejtmana Ladislav Kavřík, nakonec ale nepřijel. „Pozvali mě ten den dopoledne. Vnímal jsem to tak, že to bylo na poslední chvíli proto, abych nemohl přijet. V mé funkci si nemůžu přehazovat program, jak mě napadne,“ řekl Kavřík. Šance na to, aby výkonná rada ODS změnila své původní rozhodnutí a licenci bývalému sdružení v Zábřehu vrátila, je podle jeho členů nulová. „Obrátili jsme se sice na celostátní smírčí výbor ODS, ale jeho předseda řekl, že o naší situaci výbor jednat nebude, protože je to politické rozhodnutí výkonné rady. Ani ta se podle mých informací nebude naší záležitostí už zabývat,“ řekl bývalý předseda zábřežského sdružení Bedřich Jurníček.

Před zrušením měla organizace ODS v Zábřehu dvacet členů. Třináct z nich přestoupilo do Chromče, další vyčkávají a někteří už prohlásili, že pokud sdružení nedostane licenci zpět, s ODS už nechtějí mít nic společného.