„Dobrovolníci vysbírali tři tuny odpadu, tedy o dvě tuny méně než v loňském roce. Výsledek jednoznačně odráží zlepšení přístupu obyvatel k životnímu prostředí. Věřím, že se díky pravidelné osvětě v příštích letech výsledek znovu sníží,“ uvedla vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh Květoslava Hýblová.

Ta měla na starost koordinaci více než čtyř stovek dobrovolníků, kteří se ve městě do akce zapojili.

Úklidu se ujali žáci všech zábřežských základních škol, myslivecký kroužek při domu dětí Krasohled či studenti střední školy automobilní. Nechyběly místní organizace skautů a zahrádkářů.

V průběhu celého dubna zamířily skupiny do různých lokalit města. Například do Wolkerových a Bezručových sadů, na sídliště, nádraží, ale také na prostranství kolem rybníku Oborník.