Vyhrála výběrové řízení na dobu od února do prosince letošního roku.

Zájemců bylo celkem pět a ČRTV nabídla nejnižší cenu - 469 700 korun, což je cena o 90 tisíc korun nižší než jakou nabízel Martin Strouhal. Město ušetří měsíčně něco přes osm tisíc korun.

„V současné době tvoříme zpravodajství pro 65 měst a obcí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V okrese Šumperk je to zatím jen obec Rapotín. V naší síti je zapojen i hokejový klub Salith Šumperk. Pro něj jsme vytvořili klubovou internetovou televizi, která nabízí mimo jiné přímé přenosy a záznamy zápasů,“ představil firmu její jednatel Roman Jurík.

Zábřežské zpravodajství s názvem ČRTV Zábřeh má nabízet týdně dvacetiminutovou relaci s rychlým přehledem zpráv, pozvánkami, besedami a reportážemi z významných akcí a sportu. Vedle toho natočí firma jednou ročně čtvrthodinový prezentační film s průřezem nejzajímavějších akcí. Nabídla i přímé přenosy z jednání zastupitelstva.

„Používat budeme lokální štáb složený ze zkušeného kameramana, střihače a redaktora. Budou to lidé ze Zábřehu a okolí. Jména nebudu zatím zveřejňovat, protože jsou do konce ledna vázáni povinnostmi vůči stávajícím zaměstnavatelům,“ uvedl Jurík.

Studio Martina Strouhala připravovalo týdně až hodinový zpravodajský blok. Ve výběrovém řízení nabídlo navíc nadstandardní služby zdarma - například zajištění práce redaktora městských novin a funkce tiskového mluvčího. Dva Strouhalovi zaměstnanci teď asi přijdou o práci.

„To mě nejvíc mrzí, že nevýznamný cenový rozdíl v nabídce a dle mého zcela jistě horší dodatkové služby od vítěze výběrového řízení přivedou do problémů mé dva kolegy. Za dobu vysílání odvedli pro město maximum,“ řekl Strouhal.

Práci televize provázely v poslední době konflikty se starostou Zdeňkem Kolářem. Ten Strouhalovi loni v říjnu dopisem vytkl hrubé porušení smlouvy. Vadilo mu například to, že ve zpravodajství o besedě s Vladimírem Körnerem byl vynechán závěr s předáním daru města. Strouhal se na prosincovém jednání zastupitelstva bránil, že o předání daru předem nevěděl, takže v rozhodující moment už nebyla na místě kamera. Zastupitel Pavel Zubík starostu v diskusi osočil, že se dlouhodobě snaží provozovatele televize zdiskreditovat.

Vysílání zábřežské televize se dá sledovat na internetu a šířeno je i kabelem na infokanálu Zábřeh a Postřelmov do více než dvou tisíc domácností. Zpravodajská relace má premiéru vždy ve středu v 17 hodin a pak se denně čtyřikrát opakuje.

Martin Strouhal: Je mi líto kolegů

Co říkáte tomu, že po čtyřech letech musí vaše studio místní zpravodajství opustit?
Nic není napořád a zejména v oblasti médií, která chtějí ovládat různé strany a skupiny, to platí obzvláště. Takže na to neříkám nic. Jen mě mrzí, že nevýznamný cenový rozdíl v nabídce a dle mého zcela jistě horší dodatkové služby od vítězného dodavatele, který zde dosud nepůsobil, přivedou do problémů mé dva kolegy a zaměstnance. Ti za tři a půl roku odevzdali práci pro město maximum, pracovali vždy spolehlivě a zodpovědně. Pokud takoví zkušení lidé z práce pro město odejdou, bude to velká škoda.

S jakou cenou jste do výběrového řízení šel?
Vzhledem k situaci a všemu, co se kolem TV v poslední době dělo, jsem nabídl absolutně nejnižší možnou cenu. Stanovena byla jako náklad na průměrnou mzdu dvou zaměstnanců s přihlédnutím k práci přesčas podle platných předpisů. To bylo 50 000 korun měsíčně.
Ostatní režijní náklady spojené s vysíláním a výrobou jsem se rozhodl hradit z další činnosti svého studia. Skutečná nákladová cena na standardní regionální vysílání podle analýz odborníků a zkušeností odjinud se pohybuje v rozmezí 70 – 120 tisíc korun za měsíc.
Proto se domnívám, že mnou nabídnutá cena byla nejnižší možná při zachování kvality, aniž by televize byla dotovaná jiným, například politickým subjektem. To dokazují také vyšší nabídky standardních televizí jako TV MORAVA nebo ZZIP. Nižší cena se mi zdá pro standardní práci v této oblasti a v tomto rozsahu zvláštní.

Nabízel jste městu ještě jiné služby navíc?
K výrobě zpravodajství jsem nabídl další nadstandardní služby zdarma, které by městu ušetřily dle mého odhadu prostředky v řádu statisíců. Mezi ně patřilo zejména zajištění práce redaktora městských novin a funkce tiskového mluvčího zdarma. Toto bychom byli schopni v rámci činnost TV bez problémů dělat. V doplňkových službách byl i kinozpravodaj či odvysílání úplných záznamů zastupitelstev, ale třeba i propagace města tak, jak tomu bylo v případě večera na téma Zábřežsko v České televizi.

Mohla při rozhodování komise hrát roli i kritika vaší televize ze strany starosty? Poslední vyhrocený konflikt vyvřel na jednání zastupitelstva v prosinci, jeden zastupitel tam dokonce žádal, aby starosta ve výběrové komisi nebyl.
Rozhodování komise bych nechtěl hodnotit. Nebyl jsem u toho. Zaměřenost starosty proti nám je známá, mám pro toto tvrzení velmi opodstatněné a podložené informace.
Ovšem necítím, že bych byl se starostou ze své strany v nějakém osobním konfliktu. Snad jsme se jenom rozcházeli v názoru na vyváženost televize a její práci. Já jsem se snažil řídit profesními znalostmi a věci jsem spíše konzultoval s odborníky než se starostou.

Jak to vlastně bylo se začátky místní televize? Vy jste s tím projektem oslovil město?
Několik let existoval na radnici projektový úkol Vysílání městské televize. Byl jsem požádán, abych její rozjezd vyřešil po odborné stránce, zejména po stránce odbavování v kabelové televizi. Když bylo jisté, že je možno vysílání rozjet, vyhlásilo město výběrové řízení a já se přihlásil. Vysílali jsme od září 2006. Smlouvu s městem jsme plnili doslova na více než na dvě stě procent, pravidelně jsme dodávali mnohem delší zpravodajství, než stanovila smlouva. Pak následovala další výběrová řízení, za tři a půl roku jich bylo celkem pět. V pátém se poprvé objevily i jiné nabídky a my jsme patrně díky cenovém rozdílu asi osm tisíc korun měsíčně vybráni nebyli, i když celkové náklady na vysílání by byly podstatně nižší než to, co je plánováno v rozpočtu města.