„Jedním ze zásadních problémů obyvatel ve farnosti Baie de Henne je omezená možnost přepravy nákladů. V celé zemi prakticky neexistují silnice a mosty přes vodní toky. V období dešťů je nemožné spojení s většími městy, což způsobuje problémy v zásobování nebo v případě akutních případů vyžadujících převoz pacientů do nemocnice,“ informuje jeden z koordinátorů projektu Martin Zamazal.

Obě Pragovky mají být univerzálními pomocníky v těžkých podmínkách misie na Haiti. Jediným autem v misii byl dosud džíp pátera Romana Musila. Na místních cestách se dá tímto vozidlem jet nejvýše na druhý rychlostní stupeň, takže na příklad cesta do 60 kilometrů vzdáleného přístavu Mole St. Nicolas trvá až pět hodin.

Právě kněz Roman Musil požádal Arcidiecézní charitu o pomoc. Na Haiti působí už od roku 2002 a pro domorodé obyvatele je nejen mužem mnoha profesí od lékaře a učitele až po opraváře, ale především představuje naději na lepší život. Situace na Haiti, které je nejchudším státem západní polokoule, je dlouhodobě kritická.

Po sérii ničivých cyklonů v roce 2008 nastal v některých oblastech z hlediska základních životních podmínek naprostý kolaps.

Společně s Martinem Strouhalem odletěl na Haiti i technik Filip Hlásný, který bude zaučovat místní řidiče. Pragovka naložená náhradními díly, ale i léky a dalšími humanitárními potřebami cestovala z hamburského přístavu po moři. Celý projekt si vyžádá téměř dva miliony korun a je hrazen z darů a veřejných sbírek.