„Město Zábřeh ponese náklady spojené s výkupem pozemků a zřízením věcných břemen, to je asi čtyřicet tisíc korun,“ uvedl starosta Zábřeha František John.

Radnice se také zavázala, že uhradí případné nepředvídatelné náklady, které by vznikly v průběhu stavby.

Ráječek ležící ve svažitém terénu postihly záplavy v červnu 2004, kdy přívalový déšť poničil řadu zahrad a sklepů. Ohroženy jsou zejména nemovitosti v blízkosti potoka Vesna, který je sveden do příliš úzkého potrubí a to není schopno pojmout větší množství vody. Nebezpečí vzniká také na dolním konci v Cihlářské ulici.

Naposledy byly domy a pozemky v této okrajové městské části ohroženy v roce 2010. Loni v lednu pak obyvatelé Ráječka sepsali petici, v níž žádali město o nápravu.