„Výstava vzdává hold všem, kteří se o toto znovuobnovení zasloužili,“ uvedl při zahájení výstavy, jež byla vernisáží v muzeu otevřena ve středu 11. září, Slavomír Václavský alias Mickinikwa ze zábřežských Šavanů.

„Jsou to většinou málo nebo zatím vůbec nepublikované věci. Například málokdo ví, že skauti pomáhali osvobozovat republiku. Jednoho místního tu máme, vyfoceného na tanku v americké uniformě,“ poukazuje Václavský na vzácné kousky výstavy. Ta se pak v zadní části návštěvníkům prezentuje přehlídkou skautských obřadních rouch a jejich vybranými doplňky.

„Hledáme se a vzpomínáme. Byly to pěkné časy,“ zhodnotily dámy v letech, které zaujal oddíl historie. Jiní zase studovali vitríny, jež ukrývaly vzácné skautské poklady.

„Je tu i několik zcela nových kousků, které se podařilo získat z pozůstalosti na Rudolfově,“ zve k návštěvě Václavský s poukázáním na totem z roku 1942. Má číslo 1 a na svá skautská léta u něj zavzpomínal nejeden pamětník.

„Ve dvanácti letech jsem skládal slib. Bylo to v lese na Americe. Na prázdniny jsme jezdili do Crhova, měli jsme tam k dispozici tamní usedlost,“ rozpovídal se Zdenek Grund, jež věkem 86 let patřil k nejstarším skautským účastníkům.

Století zábřežského skautingu oslaví i kniha. Název bude mít příznačný „Zábřežští skauti“. Autor Pavel Kili Jedelský v ní prostřednictvím dobových fotografií zachytil místní junáckou historii. Věnovaná je všem skautkám a skautům, kteří se zasloužili o činnost zábřežských junáckých oddílů. Ke křtu se kniha chystá na 23. září v 17 hodin rovněž v zábřežském muzeu.

Autorka: Vladimíra Bartoňová