Zastupitelé budou jednat také o integrovaném systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji a budou schvalovat zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku měst a obcí Odpady OK.

Jedním z bodů jednání bude rovněž strategie rozvoje města na léta 2015 až 2020 nebo smlouvy se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko.

Jednání je veřejné a začíná v šestnáct hodin v kině Retro.