Podpisy pod petici za zachování knihovny sbírali její organizátoři od začátku prosince.

„Byl jsem někdy 27. listopadu na rodičovském sdružení na šesté základní škole a tam jsem se o tom záměru dozvěděl. Poté, co jsme si ověřili, že je to pravda, jsme začali sbírat podpisy. Za týden jsme jich získali nějakých čtyři sta padesát. Den před zastupitelstvem jsme byli před Albertem v Temenici a jen za ty dvě hodinky jsme nasbírali 156 podpisů,“ vypočetl jeden z iniciátorů petice Ludvík Koblížek.

Plánovaným uzavřením knihovny se na prosincovém zasedání zabývali šumperští zastupitelé. Nesouhlas s tímto krokem přišli vyjádřit i obyvatelé města.

Ekonomické důvody

Důvody pro uzavření pobočky jsou podle samosprávy zejména ekonomické. Podstatně větší nová hlavní budova Masarykovy knihovny totiž potřebuje více peněz na provoz i mzdy. Uzavření pobočky Sever přinese roční provozní úsporu téměř milion korun.

„Navíc se momentálně potýkáme s obrovskou poptávkou po službách Střediska volného času Doris. Nejsme schopni zajistit dostatečné prostory pro všechny kroužky. Prostory knihovny se nabízí, abychom zde výrazně rozšířili aktivity v oboru tanečním,“ zmínil před dvěma týdny další z argumentů starosta Tomáš Spurný.

S uzavřením knihovny nesouhlasí například zastupitel Radovan Auer. Poukázal na fakt, že pobočka ročně pořádá přes dvě stě pořadů zejména pro školní děti. Provozní náklady devět set tisíc korun v tomto kontextu vnímá jako velmi nízké.

„Všichni jsme říkali, že musíme pro Temenici a periferní sídliště něco dělat. První, co se dělá, je, že se jim zruší knihovna. Chápu, že je zastaralá a pořady nemají úroveň, kterou by mohly mít v centrální knihovně, vnímám to ale jako nízkoprahovou věc. Je potřeba, aby se školní mládež s knihami setkávala pravidelně a často. Výzkumy potvrzují, že je to zásadní věc pro čtenářskou gramotnost,“ řekl Radovan Auer.

Na jednání městského parlamentu inicioval revokaci usnesení rady. Nakonec se však o jeho návrhu vůbec nehlasovalo s odůvodněním, že zastupitelstvo rušit usnesení rady nemůže.

Radovan Auer rovněž potvrdil, že o zrušení knihovny se radní bavili již letos na jaře. Tehdy však o této věci nerozhodli.

Část služeb bude nahrazena

Podle ředitelky městské knihovny Kamily Šeligové se řadu služeb pobočky Sever podaří nahradit. V klubu důchodců, který v budově působí, má být k dispozici regál s knihami k zapůjčení. Na Sever knihovna přemístí od staré budovy v ulici 17. listopadu bibliobox. Do něj budou moci čtenáři vkládat knihy na vrácení.

Dětem, které knihovnu Sever navštěvují v rámci výuky, knihovna nabídne lekce ve své hlavní budově. Největší díl návštěvnosti tvoří děti z mateřinek.

„Jednala jsem s paní ředitelkou a dohodly jsme se, že od nového školního roku by dvě třídy jezdily každý pátek k do hlavní knihovny. Jedna třída by měla lekci, druhá muzikoterapii a pak by se vystřídaly,“ popsala před několika týdny Kamila Šeligová.

V úvahu připadá i možnost, že děti budou do hlavní budovy svážet autobusy. „To mi připadá docela nereálné. Můj syn byl na podzim se školou v knihovně Sever dvakrát, ze školy to tam mají pět minut. Když budou muset dojíždět na hlavní knihovnu, bylo by to na půl dne. Je předpoklad, že dvakrát za půl roku tam nepůjdou, protože se musí dodržovat osnovy,“ míní Ludvík Koblížek.

Podpisy se sbírají dál

Petici v trafice Laros u mototechny je ještě možné podepsat.

„Tento týden chceme eventuelně získat ještě nějaké podpisy. I když po tom, co se dělo na zastupitelstvu si myslím, že už ji moc lidí nepodepíše. Bylo jasně řečeno, že rada už rozhodla. Nyní přemýšlíme, jak s peticí naložíme. Chtěli bychom ji na radnici alespoň přednést,“ uzavřel Ludvík Koblížek.

Pobočka Sever v číslech

Pobočka Sever funguje na okraji temenického sídliště od září 1984. Ročně ji navštíví devět a půl tisíce lidí, kteří si v ní půjčí zhruba šedesát tisíc knih. Její fond čítá bezmála dvacet tisíc svazků knih. V pobočce je v současnosti zaregistrováno 563 čtenářů, 139 z nich současně navštěvuje i centrálu na ulici 28. října. V hlavní budově městské knihovny je registrováno 3631 čtenářů.