„Nadační fond Centra bakalářských studií zastřešuje vzájemnou spolupráci města Šumperka, Olomouckého kraje a podnikatelů z regionu Olomouckého kraje, kteří cítili potřebu technicky a vysokoškolsky vzdělaných odborníků v regionu,“ uvedla Helena Miterková ze šumperské radnice.

Absolventi pak často nacházejí uplatnění u místních firem. Nadační fond centra bakalářských studií vznikl již v roce 2002. Od té doby se získáním bakalářského titulu může pyšnit již více než 440 absolventů oboru Strojírenská technologie a 170 absolventů studijního programu Hospodářská politika a správa. Bakaláři pak mohou pokračovat i v navazujících magisterských programech. Více informací zájemci mohou najít na webových strojní fakulty Vysoké školy báňské.