„Kuchyň se zachovala v původní podobě včetně kamen, ale místnost byla celá zaskládaná depozitářem. Věci jsme vyklidili, některé jsme zapůjčili do jiných sbírek. Podařilo se také dohledat téměř všechno původní nádobí,“ vysvětlila kastelánka Marcela Tomášková.

Podle správce depozitáře losinského zámku Jiřího Doupala byla kuchyň na začátku dvacátého století prakticky střední vývařovnou. Připravovala se v ní totiž celodenní strava nejen pro majitele sídla, ale také pro desítky zaměstnanců i jejich rodiny. „Denně se mohlo jednat o stravu pro padesát lidí. Majitelé až na slavnostní výjimky jedli zpravidla to, co ostatní. Často se jednalo o zvěřinu, které byl na panství dostatek, vozily se sem také ryby i hrubě naporcované maso, které se zde pak zpracovávalo dál. Na zámku se pak třeba často vyráběly paštiky, také se hodně zavařovalo,“ řekl Jiří Doupal, který velkou část historického kuchyňského náčiní objevil na různých místech zámku.

Obohacená expozice takzvaného nízkého zámku představuje tři rokokové pokoje s historickým nábytkem, doplněné portréty představitelů rodu Liechtensteinů, Žerotínů a  Podstadských z Prusinovic. Součástí prohlídky jsou také dvě koupelny z konce 19. století a počátku 20. století.

Nově si v letohrádku také návštěvníci mohou prohlédnout výstavu, která představuje archeologické nálezy ze zámeckého areálu. Jedna místnost je zaměřená na období, kdy zámek drželi Žerotínové. Zájemci o historii tak můžou například shlédnout ukázku raně novověkých kamnových kachlů i nálezů keramiky. Druhá místnost mapuje vývoj zámku za Liechtensteinů. „Řadu předmětů se podařilo najít na nádvoří, když se zde kopaly rozvody elektroinstalace,“

Státní zámek Velké Losiny patří k nejnavštěvovanějším památkám v regionu, ročně si jej prohlédnou desítky tisíc lidí.