Obec získala před několika lety zámek do svého vlastnictví od Olomouckého kraje. Budova nyní slouží jako ubytovna, její provoz ale na konci června skončí. Do rozsáhlé opravy se obec pustí díky dotacím z Evropských peněz.

„V patře chceme zřídit deset malometrážních bytů, v nich budou bydlet ekonomicky slabší občané. V tom směru už jsme například jednali se společností Pontis, která v Šumperku provozuje azylový dům pro matky s dětmi,“ nastínil starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

O využití společenských prostor v přízemí zase projevil zájem klub Vikýrek z nedalekých Vikýřovic, který v rámci svých aktivit organizuje kulturní a sportovní akce pro rodiny s dětmi.

Přestavba za 50 milionů

Celkový rozpočet na přestavbu památkově chráněného zámečku se zatím odhaduje nejméně na padesát milionů korun.

Zámek u silnice spojující Dolní Studénky a Nový Malín nechal v 16. století postavit Jan Bukůvka z Bukůvky. Později ho vlastnil rod Žerotínů. Rozsáhlou přestavbu objektu v 19. století provedl další majitel Eduard Ulrich.

Po nástupu k moci komunisté zámek znárodnili a od 50. let zde fungoval učňovský internát. Po jeho zániku v roce 2007 pokoje slouží jako ubytovna pro lidi, kterým bydlení hradí stát prostřednictvím sociálních dávek. Do objektu se výrazněji neinvestovalo desítky let.