Obnova fasády včetně oken na venkovní zdi obou předních traktů přijde na deset milionů korun. Součástí opravy jsou i nové klempířské prvky a vyspravení části střechy.

„Už z názvu naší nadace vyplývá, že cílem je obnova památky. Redivius znamená v překladu z latiny obrozující se, floreans znamená vzkvétající. Bez pomoci státu bychom památku nezachránili,“ řekla představitelka nadace Alena Člupná.

Příprava projektu byla běh na dlouhou trať. Trvalo několik let, než se podařilo připravit projekt, získat všechna vyjádření restaurátorů a povolení od památkářů a zároveň finance. Do podzimu by mělo být vše hotovo.

„Z dotace budou opraveny nevýdělečné části památky. Vedle fasády to budou i některé podlahy v levém traktu, kde budou výstavní a společenské prostory. Už v srpnu poskytneme bývalou jízdárnu pro výstavu o historii obce při příležitosti pouti,“ doplnila Člupná.

Fasádu budou zdobit podobné sgrafitové cihličky jako protější budovu fojtství. Šedočerná podkladní omítka se pokryje mílou vápennou vrstvou a do ní se pak vyškrabují obrysy cihliček.

„Pro obec je to vynikající zpráva. Zámek léta hyzdil centrum Branné. Konečně se to změní,“ řekla starostka Marcela Kozáková (nez.)

Památka patří akciové společnosti Kolštejn. Ta má v plánu proměnit jeho velkou část na luxusní hotel. Kdy se to podaří, to bude záležet na úspěšnosti při žádostech o dotace.

Malebné seskupení zříceniny hradu Kolštejn a zámku Branná stojí na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Branné. Z původního gotického hradu se dochovaly zbytky hradeb a paláce a torzo válcové věže. K zřícenině hradu přiléhá komplex renesančních budov s arkádami. Zajímavá je vstupní Černá věž a také kaple s fragmenty nástěnných maleb.

Většina vnitřních prostor ale připomíná staveniště. V 19. stolení byl v zámku knížecí pivovar, později byl zámek přestavěn na školu a obecní byty. V roce 1926 vyhořel, v 60. letech byl sice zčásti rekonstruován, ale postupně podléhal zkáze. Na začátku 90. let patřil obci, ta se ho snažila neúspěšně prodat. Nakonec vytvořila společnost se soukromým investorem a svůj podíl později prodala. Dnes už je zámek zcela v soukromých rukou. Pro turisty je teď v květnu otevřen jen o víkendech, o prázdninách pak denně mimo pondělí.